Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Saturday, February 27, 2010

Kurenungi ingatan Maulidur-Rasul s.a.w. kali ini...

Sekali lagi, kedatangan bulan Rabi’ul Awwal 1431H telah menyemarakkan umat Islam untuk meraikan peristiwa kelahiran Rasulullah s.a.w. Mereka yang selama ini tidak begitu teringatkan Rasulullah s.a.w. tiba-tiba bagai dikejutkan dari tidur, turut berselawat dan mendengar ceramah sempena Maulidur-Rasul. Ada yang berselawat kerana semua orang berselawat, ada yang berselawat dengan penuh kegembiraan, ada yang berselawat dengan penuh rasa terhutang budi dan ada yang berselawat dengan penuh rindu.

Sempena sambutan Maulidur-Rasul s.a.w. kali ini, saya ingin membawakan apa yang telah dinukilkan oleh Imam al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad beliau, di dalam bab ke-280: Selawat ke atas baginda Nabi s.a.w. (Al-Adab Al-Mufrad - Al-Jaami’ lil-Aadaab an-Nabawiyyah, takliif lil-Imam al-Haafiz Muhammad bin Isma’il al-Bukhari (wafat 256H), ditahqiqkan oleh asy-Syaikh Muhammad Ilyas al-Baarahbankawiy, Maktabah al-‘Ilmi, Delhi al-Jadid, 1423H/2003M)

Imam al-Bukhari menukilkan:

Yahya bin Sulaiman telah membicarakan kepada kami, katanya: Telah berbicara kepada ku Ibnu Wahb, katanya: telah mengkhabarkan kepada ku Amru bin al-Harith, daripada Darraaj; bahawasanya Abal-Haitham telah membicarakan kepadanya, daripada Abu Sa’id al-Khudriy r.a., daripada baginda Nabi s.a.w., baginda bersabda: “Mana-mana lelaki muslim yang tidak ada kemampuan di sisinya apa-apa sedekah, maka hendaklah dia mengucapkan di dalam doanya:


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ واَلمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ
Ya Allah, selawatkanlah ke atas Muhammad, hamba-Mu dan juga Rasul-Mu, selawatkanlah juga ke atas mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, maka sesungguhnya bagi orang itu suatu zakat.”

(Dikeluarkannya oleh Ibnu Hibban di dalam Sahihnya, oleh al-Hakim di dalam Mustadraknya; kedua-dua imam ini telah mensahihkan riwayat ini. As-Sayuti merupakan imam ketiga yang mensahihkan hadith ini. Imam al-Munawi di dalam At-Taisirnya menyatakan sanadnya adalah Hasan)

Muhammad bin al-‘Alaak telah membicarakan kepada kami, katanya: telah mebicarakan kepada kami ishaq bin Sulaiman, daripada Sa’id bin Abdir-Rahmaan – seorang maula Sa’id bin al-‘Aash, katanya: telah membicarakan kepada kami Hanzalah bin ‘Aliy, daripada Abu Hurairah r.a., daripada baginda Nabi s.a.w., baginda bersabda: “ Sesiapa yang mengucapkan:


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمًّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

“Ya Allah selawatkan ke atas Muhammad dan juga ahli keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah selawatkan ke atas Ibrahim dan juga ahli keluarga Ibrahim; berkatilah ke atas Muhammad dan juga keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati ke atas Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim; rahmatilah ke atas Muhammad dan ahli keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim”; aku akan mempersaksikan baginya di hari kiamat nanti dengan satu Penyaksian dan aku akan memberikan syafaat kepadanya.”

(Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir at-Tobari di dalam Tahzibnya, sebagaimana dinyatakan di dalam Fathul-Baarik. Di antara sanadnya terdapat Sa’id bin Abdir-Rahmaan, Ibnu Hibban menyebutkannya di kalangan perawinya yang thiqah)

Abu Nu’aim telah membicarakan kepada kami, katanya: telah membicarakan kepada kami Salamah bin Wardaan, katanya: aku telah dengar Anas dan Malik bin Aus bin al-Hadathaan, bahawasanya baginda Nabi s.a.w.telah keluar untuk qadak hajat dan tidak ada sesiapa pun yang mengiringi baginda, maka keluarlah ‘Umar lalu mengikuti baginda sambil membawa satu bekas tembikar atau satu bejana untuk bersuci, lalu dia mendapati baginda sedang sujud berdekatan dengan satu sumber air, maka dia menjauhkan diri sedikit dan duduk di belakang baginda, hinggalah baginda Nabi s.a.w. mengangkat kepala baginda, lalu bersabda: Baguslah engkau wahai ‘Umar, apabila kau mendapatiku lalu engkau menjauh sedikit daripada ku, sesungguhnya Jibrail telah datang kepada ku, lalu dia berkata: “Sesiapa yang berselawat sekali ke atas engkau maka Allah akan berselawat ke atasnya sepuluh kali, dan diangkatkan baginya sepuluh darjat.”

(Hadith bertaraf Hasan yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Ya’laa dan As-Sakhaawiy di dalam Al-Qaul Al-Badii’)

Abu Nu’aim telah membicarakan kepada kami, katanya: telah membicarakan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq, daripada Buraid ibn Abi Maryam: Aku mendengar daripada Anas bin Malik, daripada baginda Nabi s.a.w., baginda bersabda: “Sesiapa yang berselawat ke atas sekali, Allah berselawat ke atasnya sepuluh kali, dan mengugurkan daripadanya sepuluh kesalahan.”

(Hadith bertaraf Sahih yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Nu’aim) Intaha.

Membaca hadith-hadith ini mebuat saya termenung, berapa kali sangat diri ini berselawat kepada Rasulullah s.a.w. dalam kehidupan seharian. Cuba kita tanyakan diri kita, biar lubuk hati kita yang paling dalam memberikan jawapannya, pernahkan kita berselawat kepada baginda, dengan hati yang penuh rasa terhutang budi kepada baginda? Dengan hati yang tehubung dengan segala limpah budi baginda, pengorbanan baginda, kasih sayang baginda, tangis sendu baginda, lapar dahaga baginda, esak rintih baginda, fikir risau baginda dan hubungan hati baginda dengan umat ini? Sejauhmana hati kita terhubung dengan semua ini tatkala kita berselawat kepada baginda?

Ya Allah… ampunkanlah kami!


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمًّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

Sunday, February 21, 2010

"Baiti Jannati, Satu Realiti"

Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini saya dapat bersama-sama dengan peserta program "Baiti Jannati, Satu Realiti" anjuran Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Selangor. Program berlangsung di Dewan Serbaguna (berhadapan dengan Masjid 'Ubudiyyah) Kampung Tasik Tambahan, Ampang. Banyak yang dapat saya ambil manfaat daripada para peserta. Wajah-wajah mereka menggambarkan keikhlasan. Iltizam mereka menunjukkan betapa cinta mereka kepada agama. Walaupun di dalam dewan yang sederhana tanpa penghawa dingin, disebelahnya pula berlangsung pertandingan futsal remaja; itu semua tidak menghalang para mukhlisin ini untuk terus sudi bersama saya.

Sudah agak lama saya tidak diminta untuk membawakan topik ini. Apabila saya diminta oleh Abang Isa dan Kak Ba'ayah daripada Reliance Standard untuk membawakan modul ini, saya amat bersyukur. Sekurang-kurangnya, apabila saya memimpin kursus kekeluargaan begini, ia menjadi peringatan dan medan muhasabah diri saya. Saya tidak menganggap saya pergi mengajar, tetapi lebih kepada untuk berkongsi.

"Baiti Jannati" sudah merupakan satu bentuk ungkapan yang sering disebut-sebutkan. "Rumahku, syurgaku." Begitulah terjemahannya. Ungkapan ini sering diwacanakan, diceramahkan, diforumkan dan dijadikan topik penulisan. Bagaimanapun, selalunya tetap berkitar kepada konsep dan falsafahnya. Oleh itu, untuk kali ini, saya berhajat untuk berkongsi dengan para peserta, plan tindakan yang boleh dilakukan secara praktikal - walaupun kecil - untuk menjadikan "Baiti Jannati" benar-benar satu realiti.

Perkara pertama yang perlu difahami ialah, "Baiti Jannati" membawa maksud bahawa rumah adalah tempat yang membawa kebahagiaan kepada kita. Manakala kebahagiaan itu pula, Allah tidak pernah kaitkan dengan sebarang kebendaan. Seseorang yang tinggal di dalam pondok kecil boleh bahagia, seseorang yang tinggal di dalam banglo juga boleh bahagia. Inilah keadilan Allah. Oleh kerana urusan rezeki adalah ketetapan qadha' dan qadar Allah, maka Allah tidak kaitkan bahagia dan derita dengan sesuatu yang diluar kawalan manusia. Kebahagiaan hanya bergantung sejauhmana ketenangan dicapai oleh hati manusia. Bagi mencapai ketenangan ini, hati hanya perlu dihubungkan dengan Sumber Segala Ketenangan, iaitu Allah Azza Wa Jalla. Itu sahaja.

Seorang yang miskin boleh hubungkan diri mereka dengan Allah, seorang yang kaya juga boleh hubungkan diri mereka dengan Allah. Seorang yang anak ramai boleh hubungkan diri dengan Allah, seorang yang tidak ada anak pun boleh hubungkan diri dengan Allah. Seorang yang tinggal di dalam istana boleh hubungkan diri dengan Allah, seorang yang tinggal di gubuk buruk pun boleh hubungkan diri dengan Allah. Allah tidak pernah pilih kasih, dan satu-satunya neraca ukuran Allah ialah agama. Sejauhmana kita bawa agama dalam diri kita, maka sejauh itulah juga hubungan kita semakin erat dengan Allah.

Inilah keadilan, dan rahmat yang amat besar daripada Allah untuk hamba-hambaNya. Semuanya mempunyai peluang yang sama rata di sisi Allah.

Kedua, saya mengambil pendekatan, untuk berkongsi dengan peserta cara yang paling mudah untuk membina hubungan hati kita dengan Allah. Mudah sahaja, ambillah wudhuk dengan sempurna. Wudhuk yang sepaling mirip dengan wudhuknya Rasulullah s.a.w. Kenapa wudhuk?Kalau kita belajar mana-mana kitab Fiqh sekalipun, pasti akan dimulakan dengan bab Taharah (Bersuci). Manakala cara taharah yang paling utama ialah berwudhuk. Tanpa wudhuk, tiadalah solat. Tanpa solat, tiadalah apa-apa lagi yang tinggal untuk seseorang itu di dalam Islam. Solat adalah sumber rahmat. Solat adalah sumber pertolongan Allah. Solat adalah mikraj umat. Solat adalah 'medan' pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya.

Malangnya, kita hari ini sering membincangkan cara-cara solat yang bagus, baik dari segi kaifiat mahupun kekhusyukannya, tetapi kita sering terlupa, tanpa wudhuk yang sempurna, bagaimana solat boleh jadi sempurna? Tanpa kita khusyuk di dalam wudhuk, bagaimana kita dapat menikmati kekhusyukan di dalam solat? Oleh itu, tanpa solat yang bagus, bagaimana sesuatu keluarga itu mampu mendapat rahmat dan 'sakinah' (ketenangan hati) daripada Allah? Tanpa rahmat dan sakinah ini, adakah mungkin 'Baiti Jannati' dikecapi?

Oleh yang demikian, menyempurnakan wudhuk dan khusyuk di dalam wudhuk perlu menjadi plan tindakan yang paling asas dalam membina keluarga yang bahagia. Wudhuk perlu sempurna kaifiatnya, kadar airnya dan tahap hubungan hati kita kepada Allah semasa mengambilnya.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

من ذكر الله عند الوضوء طهر جسده كله فإن لم يذكراسم الله لم يطهر منه إلا ما أصاب الماء

"Sesiapa yang mengingati Allah ketika berwudhuk, disucikan seluruhnya jasadnya; jika dia tidak mengingati nama Allah maka tidak disucikan daripadanya melainkan anggota yang dikenakan air." (HR Abdur-Razzaq, sebagaimana di dalam Al-Jami'us-Soghir)

Seterusnya, saya mengingatkan betapa pentingnya enam komponen kehidupan diberikan perhatian yang seimbang. Keenam-enam komponen tersebut merupakan perkara yang dititikberatkan oleh agama, iaitu: kerohanian, keluarga, kewangan, kerjaya, kesihatan dan kemasyarakatan. Kesemua komponen ini perlu dirancang agar seimbang dan menepati kehendak-kehendak Allah.

Itulah antara beberapa perkara yang sempat saya kongsikan daripada jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang. Sebenarnya ada satu lagi perkara yang penting untuk dimasukkan di dalam plan tindakan membina keluarga yang bahagia ini, iaitu: menghidupkan majlis ilmu di setiap rumah. Saya berharap, ada kesempatan untuk saya sampaikan berkenaan majlis ilmu di rumah ini pada masa yang lain.

Semoga Allah ampunkan saya dan mengurniakan kepada saya kekuatan untuk amalkan apa telah saya kongsikan.

"Ya Allah, berlemah lembutlah dengan hamba Mu yang dhaif lagi faqir ini...."
Blog Widget by LinkWithin