Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Wednesday, October 13, 2010

Jenayah Yang Sering Dipandang Ringan...

Seribu empat ratus tiga puluh dua tahun telah berlalu, sejak daripada peristiwa agung Israk dan Mi’raj-nya Rasulullah s.a.w. peristiwa besar yang membuktikan kebesaran dan ketinggian darjat Rasulullah s.a.w. di sisi Allah. Saban tahun umat Islam akan memperingati peristiwa hebat israk dan mi’raj ini.

Peristiwa yang menggmparkan penghuni langit ini, kemuncak tertingginya ialah penganugerahan ibadah solat kepada umat Nabi Muhammad s.a.w. akhirnya, umat ini mempunyai syariat solatnya yang tersendiri. Solat yang telah ditentukan waktu-waktunya. Solat yang akan menjadi pencorak pola hidup seorang mukmin. Solat yang merupakan jadual rabbani, yang menjadi sumber segala tenaga yang positif dan murni bagi kehidupan seorang insan.

Solat ini secara gerakannya didefinisikan sebagai satu perlakuan ibadah yang dimulakan dengan takbiratul-ihram dan disudahi oleh salam dengan syarat dan rukunnya yang tertentu. Bagaimanapun, di dalam kitab Fi Zilalil-Quran, pengarangnya mengungkapkan erti solat itu sebagai ‘silatun wa liqaa-un bainal-‘abdi wa rabbihi’ (iaitu satu perhubungan dan pertemuan di antara seorang hamba dengan tuhannya). Secara rohaninya, solat adalah satu saat yang telah dikhususkan oleh seseorang mukmin untuk ‘bertemu’ dan bersendirian dengan Allah s.w.t.

Kepentingan dan ketinggian solat di dalam Islam telah dinyatakan dengan jelas oleh Rasulullah s.a.w. melalui sabda baginda:
“(Garis pemisah) di antara seseorang itu dengan kekufuran ialah meninggalkan solat” (hadis riwayat Ahmad) manakala melalui riwayat Muslim, Rasulullah s.a.w. menegaskan:
“(Garis pemisah) di antara seseorang itu dengan kekufuran dan kesyirikan ialah meninggalkan solat.”

Begitu mulia dan pentingnya kedudukan solat ini, sehingga Rasulullah s.a.w. meletakkan garis pemisah antara beriman atau kufurnya seseorang itu, terletak kepada sejauhmana dia dapat menjaga dan menunaikan solatnya. Sekiranya seseorang itu meninggalkan solat maka sebenarnya dia telah mencampakkan diri dalam risiko dosa yang amat dahsyat iaitu dosa kesyirikan dan kekufuran.

Kufur itu adalah mukadimah kepada kafir.

Malangnya, hari ini kita dapat saksikan di mana-mana, dosa yang sebegini keji telah dilakukan secara berleluasa dan berterang-terangan. Malah dosa ini seolah-olah semakin diterima oleh masyarakat sebagai satu kemungkaran yang umum dan tidak perlu diheboh-hebohkan. Seseorang yang melakukan kemungkaran meninggalkan solat, tidak dilihat sehina seseorang yang meminum arak atau mereka yang melakukan zina. Sedangkan hakikatnya, dosa meninggalkan solat adalah solat yang paling besar sesudah dosa syirik.

Rasulullah s.a.w bersabda:
“Jangan kamu mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh, dibakar atau disalib. Jangan meninggalkan solat dengan sengaja, kerana sesiapa meninggalkan solat dengan sengaja maka dia telah terkeluar dari agama Islam…” (hadis riwayat at-Tabroni)
Kefahaman kita hari ini telah begitu jauh dengan kefahaman leluhur keimanan kita.

Tahukah kita, bahawa Saiyidina Umar r.a., Hadrat Abdullah ibnu Mas’ud r.a. dan Saiyidina Abdullah ibnu ‘Abbas r.a. berpegang dengan pendapat bahawa seseorang yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa sebab yang diterima oleh syarak, adalah dihukumkan sebagai kafir?

Alangkah dahsyatnya dosa meninggalkan solat ini!

Sebenarnya, umat Islam telah meninggalkan solat, kerana hubungan mereka dengan Allah juga telah menjadi semakin lemah. Allah seolah-olah hanya wujud di tempat tertentu seperti Makkah atau di masjid. Dan Allah seolah-olah juga hanya pada waktu atau masa yang tertentu, contohnya semasa bulan Ramadhan atau apabila ada kematian. Kita hanya ‘tahu’ Allah itu wujud, tetapi kita kehilangan ‘rasa’ tentang kewujudan Allah ini. Akhirnya, tali pengikat paling kudus antara seorang hamba dengan Tuhannya telah diabaikan.

Solat adalah hak utama Allah ke atas hamba-hambanya. Meninggalkan solat, seolah-olah kita sedang meremehkan hak Allah. Maha Suci Allah daripada memerlukan hamba-hambanya untuk rukuk dan sujud kepada-Nya demi menjadikannya Tuhan yang Maha Agung. Allah tidak memerlukan kita menyembahnya, tetapi kitalah yang memerlukan Allah. Kita memerlukan Allah dalam segala-galanya. Sehingga untuk terus bernafas pun, kita memerlukan udara yang disediakan oleh Allah, hidung yang diciptakan oleh Allah, saluran tenggorok yang dijadikan oleh Allah, paru-paru yang berfungsi hanya dengan izin Allah.

Jika fizikal kita begitu memerlukan Allah, maka bagaimana pula dengan keperluan rohani kita? Disinilah Allah telah memfardhukan solat untuk memenuhi keperluan kerohanian seorang insan.

Allah s.w.t. memfardhukan solat lima waktu demi kebaikan rohani, emosi, minda dan fizikal manusia. Allah berfirman:

“Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk, dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram (berada dalam keadaan aman) maka dirikanlah sembahyang itu (dengan sempurna sebagaimana biasa). Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya.” (surah an-nisaa’ ayat ke-103)

Untuk meninggalkan solat, sebenarnya kita telah melakukan kezaliman yang begitu besar. Kezaliman kepada diri kita, dan kezaliman kepada hak Allah ke atas kita. Dan juga kezaliman kepada agama Islam, kerana solat adalah syiar paling utama agama Allah ini.

Jika dengan menjaga solat, kita dijanjikan dengan ganjaran dan kemuliaan yang amat tinggi, maka dengan mengabaikan solat, kita sebenarnya telah melayakkan kita untuk jatuh dalam kerugian yang begitu hina.

Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Allah telah berfirman: “Aku telah memfardhukan ke atas umat mu solat lima waktu. Aku telah sungguh-sungguh berjanji dengan Diri-Ku, bahawa sesiapa yang menjaga solat tepat pada waktu maka Aku bertanggungjawab untuk memasukkannya ke dalam syurga. Sebaliknya, sesiapa yang tidak menjaga solat, Aku langsung tidak bertanggungjawab ke atasnya.” (hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

Malapetaka dan azab yang besar tersedia bagi mereka yang meninggalkan solat, sebagaimana tercatat di dalam kitab Majalisul-Abrar bahawa Rasulullah bersabda:
“Sesiapa yang meninggalkan solaT sehingga luput waktunya, kemudian dia mengqadhanya, diazabkan di dalam neraka selama satu huqub. Satu huqub itu ialah lapan puluh tahun. Satu tahun, ialah tiga ratus enam puluh hari. Satu hari akhirat itu kadarnya ialah seribu tahun dunia.”

Bayangkan, satu solat fardhu yang hanya mengambil masa tidak lebih daripada lima minit di dunia ini, apabila ditinggalkan maka implikasinya ialah seksaan selama 28,800,000 (dua puluh lapan juta lapan ratus ribu) tahun dunia! Itu baharu untuk satu waktu, bagaimana jika solat telah ditinggalkan sejak bertahun-tahun lamanya?

Itulah gambaran betapa besar dan dahsyatnya dosa meninggalkan solat.

Itu adalah secebis gambaran betapa dahsyatnya hukuman di akhirat. Di dalam tafsir Ibnu Kathir, dinyatakan bahawa untuk orang yang melalaikan solat, dikhususkan satu lembah di dalam neraka jahannam yang mana api neraka sendiri berlindung diri sebanyak 400 kali setiap hari daripada memasukinya.

Bagaimana, adakah kita semakin jelas mengenai betapa hina dan dahsyatnya dosa meninggalkan solat ini?

Itu adalah hukuman di akhirat, bagaimana pula hukuman di sisi undang-undang jenayah syariah di dunia ini. Berdasarkan hukum di dalam mazhab Syafi’ie, dosa meninggalkan solat ini dikategorikan sebagai satu jenayah. Maka pemerintah atau wakilnya boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka yang meninggalkan solat.

Pelaku jenayah meninggalkan solat ini dibahagikan kepada dua golongan, iaitu:

1) golongan yang meninggalkan solat kerana berkeyakinan bahawa ia adalah tidak wajib atau memandang rendah kepada perintah pemfardhuan solat itu. Orang ini dianggap telah murtad dan perlu dihukum sebagaimana hukuman seorang yang murtad dan segala implikasi hukumnya.

2) golongan yang kedua ialah, mereka yang meninggalkan solat tetapi masih yakin dengan kewajipan menunaikannya. Cuma mereka meninggalkannya kerana malas atau sebagainya. Maka dia telah dianggap melakukan jenayah besar dan perlu diambil tindakan undang-undang yang sewajarnya.

Mereka mestilah diminta untuk bertaubat dan segera menunaikan solat. Sekiranya setelah diminta bertaubat dan diberikan tempoh untuk bertaubat, sedangkan mereka masih enggan bertaubat, maka hukuman pancung hendaklah dijalankan. Ini dilaksanakan, walaupun mereka meninggalkan hanya satu solat fardhu sahaja.

Tempoh untuk mereka bertaubat ialah sehingga waktu dhoruroh tamat. Waktu dhorurah ialah waktu terakhir untuk menjamakkan solat secara jamak ta’khir. Maknanya, jika seseorang itu meninggalkan solat zohor, dia diberi tempoh sehingga masuk maghrib. Sekiranya dia meninggalkan solat maghrib, dia diberi tempoh sehingga masuk waktu subuh.

Sekiranya telah tamat waktu dhoruroh ini, maka hukuman pancung hendaklah dijalankan.

Inilah hukuman undang-undang bagi mereka yang melakukan dosa dan jenayah meninggalkan solat. Sejauhmanakah kita sedar, betapa dahsyatnya hukuman di dunia dan akhirat bagi mereka yang meninggalkan solat?


Hadrat Abdullah ibn Umar r.a. menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tiadalah agama, bagi orang yang tiada solat baginya. Sesungguhnya kedudukan solat dalam agama seumpama kedudukan kepala kepada badan.” (hadis riwayat at-Tabroni)

Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya solat. Jika diumpamakan seperti tubuh manusia, maka solat adalah seperti kepala kepada badan. Kita sudah tentu pernah menyaksikan ada orang yang cacat anggota badannya. Ada yang kudung kakinya, ada yang kudung tangannya. Tetapi adalah sangat mustahil jika kita dapati ada orang yang tidak ada kepalanya. Seseorang yang tidak ada kepalanya, sudah pasti akan mati. Maka begitulah keadaan agama bagi seseorang yang tidak bersolat. Agama yang dimilikinya seolah-olah sudah mati.

Itu adalah kedudukan solat bagi seseorang individu. Bagaimana pula kedudukannya kepada ummah ini. Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Solat itu tiang agama, sesiapa yang menegakkannya, sesungguhnya dia telah menegakkan agama; dan sesiapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah memusnahkan agama.” (hadis riwayat al-Baihaqi dan ad-Dailami)

Kita sering mengeluh dan meratapi nasib umat Islam betapa mereka sering dizalimi dan diperkotak-katikkan sesuka hati oleh musuh-musuh Islam. Hakikat sebenarnya, bukan musuh-musuh tadi yang meruntuhkan dan membinasakan Islam, tetapi yang meruntuhkannya ialah umat Islam itu sendiri yang telah meninggalkan solat. Sedangkan musuh-musuh yang datang, hanya memijak-mijak runtuhan itu.

Adakah ada satu dosa yang lebih besar daripada dosa meruntuhkan agama? Itulah sebabnya Allah s.w.t. meletakkan hukuman yang berat dan pedih untuk dosa meninggalkan solat.

Allah s.w.t. berfirman:
“Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu (dengan melakukan maksiat); maka mereka akan menghadapi azab (dalam neraka)” (surah Maryam ayat ke-59)

Generasi yang mencuaikan solat adalah generasi yang akan tenggelam dalam kebejatan moral dan hanya mementingkan nafsu serakah. Segala unsur kecerdasan rohaniah akan hancur dan tidak akan mampu memberikan erti makna dan nilai hidup.

Sebaliknya Allah s.w.t berfirman pada ayat yang lainnya:
“Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: khalifah-khalifah yang berkuasa; dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (agama Islam) yang telah diredhainya untuk mereka; dan dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganKu. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka.” (surah an-Nur ayat ke-55)

Ayat ini menyatakan bahawa generasi yang teguh amalan ibadat mereka, akhirnya akan diberikan kemuliaan dan kekuasaan. Kekuasaan dalam bidang yang pelbagai. Sama ada politik, ketenteraan, ekonomi dan sebagainya.

Sudah tentu, solat berada pada senarai teratas amalan soleh dan ketaatan tertinggi dalam ibadat. Bahkan Allah s.w.t. telah mengaitkan suruhan bersolat itu dengan kekuatan ekonomi.

Hadrat Abdullah bin Salam r.a. berkata, “Sekiranya keluarga Rasulullah s.a.w. ditimpa sebarang kesempitan, baginda akan memerintahkan mereka mendirikan solah dan akan membaca ayat yang berikut:
“Dan perintahkanlah keluargamu (serta umatmu) mengerjakan solat, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, (bahkan) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan (ingatlah) kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.” (surah Toha ayat ke-132)

Allah mempunyai standard penilaiannya yang tersendiri berkenaan hamba-hambanya yang beriman. Di sini isyarat yang jelas diberikan, betapa kekuatan ekonomi itu bergantung kepada sejauhmana umat ini benar-benar menjaga solat mereka. Bagaimanapun, hukum ini tidak terpakai ke atas orang-orang yang tidak beriman. Ada sebahagian ulama menyatakan, sekiranya 70% umat Islam di sesuatu kawasan menjaga solat berjemaah mereka, maka Allah akan memberikan kepada mereka kuasa ekonomi.

Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan dalam keadaan kegawatan iman dan dosa meninggalkan solat yang semakin membarah ini? Adakah yang ada hanya keluhan dan keputusasaan?

Apa yang penting, hakikat dan kepentingan solat ini mestilah ditanam, diasak dan dipasakkan ke dalam minda dan sanubari setiap umat. Usaha perlu digembleng pada segenap peringkat bagi memasukkan kelebihan dan kepentingan solat ini di sisi Allah, dan betapa umat ini amat memerlukan solat untuk kembali menjadi mulia.

Pembelajaran formal pendidikan Islam pula hendaklah menitikberatkan penghayatan kepada roh solat itu sendiri, lebih daripada kebolehan pelajar menghafal syarat, sunat dan rukun solat. Generasi muda adalah medan terpenting untuk dibentuk fikir dan kefahaman ini.

Dalam masa yang sama, institusi masjid hendaklah menjadi institusi yang hidup untuk menjadi pemangkin umat kembali kepada ghairah untuk mendirikan solat. Orang-orang surau dan masjid perlulah bergerak di seluruh pelusuk kariah mereka bagi menyebarkan gagasan mendirikan solat ini. Setiap ahli jemaah masjid perlu menjalankan usaha bagi memastikan tidak ada seorang pun ahli kariah yang baligh yang meninggalkan solat fardhu mereka. Dengan penuh kelembutan tetapi sungguh-sungguh, umat ini perlu dipujuk untuk menjaga solat mereka serta diajak kepada masjid. Daripada masjid ini pula, mereka disediakan untuk turut menjadi pemangkin orang lain pula untuk menjadi ahli solat.

Disamping itu, adalah amat penting umat ini difahamkan, dosa meninggalkan solat bukanlah sekadar dosa biasa, tetapi dosa yang bertaraf jenayah. Jenayah yang amat besar sehingga disediakan hukuman pancung kepada mereka yang meninggalkannya. Hukuman pancung ini meletakkannya sebaris dengan dosa murtad, sihir, berzina dan membunuh orang lain. Melalui apa sahaja sarana yang ada, mesej ini perlu disematkan kepada umat ini sedari kecil hinggalah dewasa.

Sehingga, laungan ‘Hayya ‘Alas-Solah, Hayya ‘Alal-Falah’ benar-benar akan menjadi laungan keramat yang mendorong umat ini untuk cemerlang di dalam setiap bidang dan juzuk hidup mereka.


Blog Widget by LinkWithin