Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Monday, February 13, 2012

Ghairullah dan hati ini...

Al-Quran dengan jelas telah menyatakan bahawa setiap kaum telah dihantar nabi atau rasul kepada mereka. Berdasarkan sesetengah riwayat, jumlah para nabi ini mencecah seramai 124,000 orang. Inilah kasih sayang Allah kepada hambaNya. Setelah diberikan akal yang sempurna, ayat-ayat kejadian alam ini yang jelas serta panca indera yang sempurna; Allah SWT menyempurnakan nikmatnya ini dengan pengutusan para nabi dan rasul. Allah SWT menegaskan:

“Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu, maka Allah mengutuskan Nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman dengan balasan Syurga) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab Neraka); dan Allah menurunkan bersama Nabi-nabi itu Kitab-kitab Suci yang (mengandungi keterangan-keterangan yang) benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan dan (sebenarnya) tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka Kitab-kitab Suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka (yang derhaka itu), dengan izinNya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayatNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus (menurut undang-undang peraturanNya).” (Surah al-Baqarah 2: 213)

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut.” (Surah an-Nahl 16: 36)
“Sesungguhnya Kami mengutusmu dengan (agama) yang benar, sebagai pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar) dan tidak ada, sesuatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran.” (Surah Faatir 35: 24)

“Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang Rasul (yang diutuskan kepadanya); setelah datang Rasul masing-masing (menerangkan apa yang mesti diterangkan) maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya.” (Surah Yunus 10: 47)

Ayat-ayat al-Quran ini bagaikan sinar menteri pada siang hari, dengan jelas menegaskan hakikat ini. Nabi demi nabi, rasul demi rasul telah diutuskan kepada setiap kelompok manusia untuk memperkenalkan mereka kepada Allah, Rab yang telah menciptakan segala makhluk. Hanya Allah-lah Rab yang telah mencipta (al-Khaliq) segala makhluk. Selain daripada al-Khaliq, semuanya makhluk. Dan hanya kepada Tuhan Yang Wajib Wujud lagi Maha Esa ini, terletaknya kudrat dan iradat yang mutlak. Tidak ada satu apa pun boleh terjadi melainkan hanya dengan izin Allah. Manakala Allah boleh menjadikan segala sesuatu tanpa memerlukan izin sesiapa pun. Maka di hadapan kebesaran dan keagungan Allah ini, setiap manusia perlu kenal,sujud, patuh dan memperhambakan diri mereka.

Allah SWT berfirman:
“Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku, oleh itu beribadatlah kamu kepadaKu.” (Surah al-Anbiya^ 21: 25)

Seluruh para nabi dan rasul ini telah melakukan dan menjalankan satu usaha sahaja iaitu usaha untuk mengajak kaum masing-masing untuk beriman kepada Allah. Kandungan risalah yang dibawa oleh mereka adalah jelas dan padat:
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

“Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.”

Ungkapan ini telah diulang-ulang oleh al-Quran dengan dinisbahkan kepada ramai para rasul. Al-Quran telah mengungkapkan seruan ini sebanyak sembilan kali, antaranya:

“Lalu Kami mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka (dengan berfirman melalui Rasul itu): Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepadaNya?” (Surah al-Mu^minun 23: 32)

“Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu berkatalah dia: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari yang besar (hari kiamat)” (Surah al-A’raf 7: 59)

“Dan kepada kaum Aad, (Kami utuskan) saudara mereka: Nabi Hud. Dia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadaNya?” (Surah al-A’raf 7: 65)

“Dan kepada kaum Thamud (Kami utuskan) saudara mereka: Nabi Soleh. Dia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.” (Surah al-A’raf 7: 73)

“Dan kepada penduduk Madyan (Kami utuskan) saudara mereka Nabi Syuaib. Dia berkata: Wahai kaum sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhan kamu.” (Surah al-A’raf 7: 85)

Seruan ini nyata amat ringkas, tetapi tuntutan yang dibawa olehnya adalah amat besar. Sebesar seruan ringkas Rasulullah s.a.w. semasa menyampaikan dakwah baginda di pasar-pasar bangsa Arab.

Imam Ahmad telah merekodkan satu riwayat yang bersumber daripada Rabi’ah bin Abbad, dia berkata: Pernah dahulu aku melihat Rasulullah s.a.w. pada zaman jahiliyyah telah keluar di pasar Dzil Majaz seraya menyeru orang ramai:
أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
“Wahai manusia! Ucapkanlah : “Laa ilaaha illalLah” (Tiada tuhan melainkan Allah), kelak kamu akan berjaya.”

Seruan ini adalah seruan untuk mengosongkan hati secara total daripada apa sahaja selain Allah. “Apa sahaja selain Allah” ini disebut juga dengan istilah “ghairullah” ataupun “al-aghyar”. Hati kita dituntut untuk meletakkan hanya kebesaran Allah di dalam hati kita. Keyakinan kita hanya kepada Allah, kekuasaan Allah serta janji-janji Allah. Hanya dalam mentaati perintah Allah, ada kejayaan. Inilah seruan yang telah dibawa oleh semua para nabi dan rasul.

Inilah yang perlu terpasak teguh di dalam zihin setiap mukmin!

Perbaharuilah sentiasa iman kamu...

Mukmin ertinya seorang yang beriman dengan Allah SWT. Keimanan kepada Allah ini dimulai dengan keyakinan bahawa Allah itu Zat Maha Pencipta Yang Wajib Wujud lagi Maha Esa. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk ini tanpa bantuan dan tanpa memerlukan pertolongan mana-mana makhluk sekalipun. Selain daripada Allah semuanya adalah makhluk yang diciptakan. Baik makhluk itu sebesar-besar makhluk seperti 'Arasy Allah mahupun yang paling kecil seperti kuman, segalanya diciptakan oleh Allah dan semuanya hanya bergantung kepada Allah. Oleh kerana Allah satu-satunya Pencipta, maka hanya Allah sahajalah Yang Memiliki dan Menguasai segala ciptaanNya. Pemilikan ini adalah mutlak dan sempurna. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak berhajat kepada Allah.

"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa kemudian Dia bersemayam di atas Arasy mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudah diizinkanNya. (Yang bersifat demikian) itulah Allah, Tuhan (yang memelihara dan mentadbirkan keadaan) kamu; maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahNya; patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatiNya? KepadaNyalah kembalinya kamu semua, sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya Dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian Dia mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya), untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil dan orang-orang yang kafir pula, disediakan bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur. Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-randah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesaranNya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikanNya). Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda (yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah) kepada kaum yang mahu bertakwa." (Yunus: 3-6)

"Sesungguhnya Allah jualah yang membelah (menumbuhkan) butir (tumbuh-tumbuhan) dan biji (buah-buahan). Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang sedemikian itu kekuasaannya ialah Allah. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari menyembahNya (oleh benda-benda yang kamu jadikan sekutuNya)? Allah jualah Yang membelah cahaya Subuh (yang menyingsingkan fajar) dan yang menjadikan malam untuk tinggal berehat dan menjadikan matahari dan bulan untuk mengira waktu (menurut peredarannya). Yang demikian itu adalah kuasa penentuan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu supaya kamu berpedoman kepadanya dalam kegelapan (malam) di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) satu persatu bagi orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang mencipta kamu dari diri yang satu (Adam), maka (bagi kamu) disediakan tempat tetap (dalam tulang sulbi bapa kamu atau di bumi) dan tempat simpanan (dalam rahim ibu atau dalam kubur). Sesungguhnya Kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) satu persatu bagi orang-orang yang mengerti (secara mendalam). Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus dan dari pohon-pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima, yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman." (Al-An'am: 95-99)

"Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami sahaja perbendaharaannya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut kadar dan masa yang tertentu." (Al-Hijr: 21)

"Dan (ingatlah) berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama, Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu dan Dialah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." (Al-'Ankabut: 60)

"Katakanlah (wahai Muhammad): Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung yang menyelamatkan kami dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal." (At-Taubah: 51)

"Katakanlah (wahai Muhammad): Patutkah aku mengambil (memilih) pelindung yang lain dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia pula yang memberi makan dan bukan Dia yang diberi makan? Katakanlah: Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah (Islam), dan (aku diperintahkan dengan firmanNya): Jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan orang-orang musyrik itu." (Al-'An'aam: 14)

Seorang mukmin akan melihat seluruh juzuk kehidupan ini dengan pandangan ini. Inilah yang disimpulkan oleh kalimah pertama dalam dua kalimah syahadah. "Laa ilaha illalLah". Tidak ada satu perkara pun yang akan terjadi melainkan hanya dengan izin Allah. Mustahil sama sekali ada perkara yang boleh terjadi tanpa izin Allah Taala. Inilah perkara yang perlu terpasak kukuh di dalam zihin setiap seorang yang benar-benar mukmin.

Lihatlah apa yang Rasulullah s.a.w. telah cakapkan kepada Hadrat Ibnu Abbas r.a., yang semasa itu masih seorang yang di awal remaja, "Wahai budak! Aku ajarkan kamu beberapa perkataan. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah sentiasa di hadapan mu. Apabila kamu ingin meminta sesuatu, mintalah dengan Allah. Apabila ingin meminta pertolongan, mintalah dengan Allah. Ketahuilah, sekiranya seluruh umat berhimpun untuk memberikan engkau satu manfaat dengan sesuatu, sesekali mereka tidak akan dapat memberikan manfaat, melainkan dengan apa yang telah dituliskan oleh Allah untuk mu; sekiranya mereka berhimpun untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu, sesekali mereka tidak akan dapat memberikan mudarat, melainkan dengan apa yang Allah telah tetapkan ke atas engkau. Telah diangkat pena, dan telah kering lembaran (ketetapan qadha dan qadar) " (HR at-Tirmizi)

Inilah contoh bagaimana Rasulullah s.a.w. membentuk zihin seorang kanak-kanak tentang keyakinan yang sepatutnya bagi seorang yang beriman. Bayangkan dengan seorang kanak-kanak pun Rasulullah s.a.w. berbicara dengan percakapan keimanan ini. Percakapan yang merupakan intipati kepada maksud kalimah 'Laa ilaaha illalLah'. Percakapan atau perbicaraan tentang kalimah ini akan memberi kesan kepada hati kita. Hati adalah tempat keimanan.

Abu Hurairah r.a. telah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda kepada para Sahabat, "Perbaharuilah sentiasa iman kamu!" Lalu ditanya oleh salah seorang Sahabat, "Bagaimanakah kami dapat perbaharui iman kami?" Jawab baginda, "Perbanyakkanlah dengan percakapan kalimah 'Laa ilaaha illalLah'!" (HR Ahmad dan a-Tabrani)

Sekarang, kita berhenti seketika di sini. Cuba kita ulangi membaca perenggan-perenggan di atas. Cuba kita hayati. Seterusnya kita beazam, untuk sekurang-kurangnya kita belajar cakapkan percakapan tentang kalimah Laa ilaaha illalLah ini dengan dua puluh lima orang ahli keluarga dan kawan-kawan kita setiap hari.
Blog Widget by LinkWithin