Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Thursday, April 7, 2011

"Sekiranya kamu tidak melakukannya!"Syeikh Sayyid Abul-Hassan ‘Ali An-Nadwi di dalam satu ucapannya di England, “….kembali kepada pengalaman saya sendiri, setiapkali saya membaca ayat suci Al-Quran ini: (...إلاَّ تـَفـْعـَـلـُوهُ َتكـُـنْ ِفتـْنـَـة ٌ فِى الأ َرِْض وَفسَــادٌ كـَبـِيْـرٌ ) (… Sekiranya kamu tidak melakukannya (yakni menyebarkan dakwah Islamiyah)22, nescaya akan lahirlah fitnah di atas muka bumi ini serta kerosakan dan kemusnahan yang besar!) [Al-Anfal (8): 73], saya diingatkan bahwa Allah menujukan firman-Nya ini kepada kaum muslimin, kedua-dua golongan daripada muhajirin dan ansar.


Bilangan kaum muhajirin yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah hanyalah beberapa ratus sahaja. Memandangkan hijrah itu sendiri ialah satu perkara yang bukan mudah. Hijrah menuntut untuk meninggalkan tanahair dan kampung halaman, perpisahan dengan sanak saudara dan kaum kerabat dan perampasan segala apa yang dipunyai dan dipusakai di tanah lahir mereka. Jadi, bilangan kaum muhajirin ketika itu adalah tidak memberi kesan yang besar. Lebih-lebih lagi, ketika itu, penduduk tempatan Madinah belum lagi memeluk Islam dalam bilangan yang besar jumlahnya.


Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh hadis, Rasulullah s.a.w. pernah memerintahkan sebanyak tiga kali untuk dibawa bancian jumlah kaum muslimin. Bancian yang pertama, jumlah mereka mencapai angka 500 orang, bancian yang kedua antara 600 hingga 700 orang dan dalam bancian yang ketiga, jumlahnya ialah 1,500 orang orang ini pun adalah satu pencapaian yang tinggi. Mereka bersyukur kepada Allah dan begitu berpuas hati untuk mengetahui bahawa jumlah orang yang beriman dapat mencapai angka tersebut. Mereka kini mula merasakan agak selamat dan terjamin. Mengingatkan pernah satu masa dulu, tidak berapa lama sebelum itu, dimana mereka tidak sanggup untuk menunaikan solat secara terbuka semata-mata khuatir akan diserang. Mereka menjadi mangsa kepada kezaliman dan penindasan yang berterusan oleh tangan-tangan musuh mereka. Begitulah, hanya sejumlah kecil sahaja bilangan kaum muslimin pada itu. Itupun mereka telah dibebankan dengan satu tanggungjawab yang menghendaki mereka untuk menyebarkan risalah hidayah mereka itu kepada seluruh masyarakat manusia di sekitar mereka.


Adalah jelas majoriti umat manusia seluruh dunia pada masa itu tidak pernah mendengar tentang Islam, jauh lagilah untuk memeluk keimanan yang baru ini. Dunia pada masa itu dikuasai oleh dua buah empayar yang mempunyai kebudayaan, cara hidup, ideal dan nilai-nilai yang tersendiri. Kedua-dua buah empayar ini telah melaksanakan penguasaan budaya yang menyeluruh diseluruh belahan dunia yang tertinggal. Mereka menjadi model kepada lain-lain bangsa. Ambil sahaja, sebagai satu contoh, bagaimana matawang umum yang diterapkan oleh undang-undang Romawi diseluruh dunia. Begitu juga, tamadun Parsi telah melebar sekali pengaruhnya bahkan hingga ke India malah lain-lain negara yang lebih jauh.


Bila sahaja saya membaca ayat yang saya petikkan tadi, saya diselubungi perasaan takjub dan terkejut. Ia adalah satu perkara yang begitu berat untuk saya memahami bahwa arahan (di dalam ayat tersebut) adalah ditujukan kepada sekelompok kecil kaum muslimin pada masa itu, yang mana mereka ini pada saat itu sangatlah kecil dari segi bilangannya dan sangatlah terhad di satu kawasan yang terpencil."


Jika semasa umat Islam hanya berjumlah ribuan sahaja, tuntutan ayat ini telah diturunkan kepada mereka, apatah lagi dengan jumlah seperti yang kita ada pada hari ini?


Fikir-fikirkan...
Blog Widget by LinkWithin