Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Sunday, January 8, 2012

Hijrah dan Nusrah

Imam at-Tobrani telah merekodkan satu riwayat yang bersumber daripada Abu Qirsofah r.a., katanya, telah bersabda Rasulullah s.a.w.,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَاجِرُوْا وَ تَمَسَّكُوا بِالإِْسْلاَمِ فَإِنَّ الهِجْرَةَ لاَ تَنْقَطِعُ مَا دَامَ الجِهَادُ

“ Wahai manusia sekalian, berhijrahlah kalian (di jalan Allah) dan berpegang teguhlah dengan Islam, sesungguhnya hijrah itu sesekali tidak terputus selagi mana masih ada jihad.”

Hijrah tidak dapat dipisahkan daripada jihad. Jihad itu pula akan terus berlangsung hingga ke hari kiamat. Hijrah merujuk kepada amalan meninggalkan kampung halaman semata-mata untuk mempelajari, menyebarkan dan memperjuangkan agama Allah Taala.

Hijrah juga memaknawikan hakikat perubahan seseorang daripada satu keadaan yang tidak atau kurang elok, kepada tahap sahsiah dan keimanan yang lebih baik.

Hadrat Mu’awiyah, Hadrat Abdur-rahman ibn ‘Auf dan Hadrat Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Ash radhiyallahu ‘anhum meriwayatkan, bahawa baginda Nabi s.a.w. telah bersabda, “Hijrah itu dua bentuk iaitu: hijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat; dan satu lagi ialah hijrah seseorang itu kepada Allah dan Rasul-Nya (yakni dengan meninggalkan kampung halamannya). Dan hijrah itu tidak akan terhenti selagimana diterima taubat; dan taubat itu kekal diterima sehinggalah terbitnya matahari dari sebelah barat; apabila telah terbit sedemikian, maka hati manusia akan dimeterai (atau dipatri) dengan sekadar apa yang telah ada; dan mencukupilah manusia dengan (sekadar) amalan (yang pernah dilakukan).”

(Hadis riwayat Ahmad dengan perawi-perawinya adalah thiqah (dipercayai); dan oleh at-Tobrani di dalam kitab al-Awsath dan al-Soghir beliau.)

Apabila ada hijrah, maka berlakulah pergerakan. Air yang mengalir, air itu akan menjadi jernih, suci lagi menyucikan walaupun sedikit. Sebaliknya, jika air itu jernih sekalipun, apabila bertakung dan tiada pergerakan berlaku, akhirnya air itu akan berlumut, busuk dan memudaratkan.

Apabila kita meneliti kehidupan para sahabat Rasulullah s.a.w., kita akan dapati kehidupan mereka sentiasa diwarnai dengan pergerakan hijrah. Sama ada hijrah secara kekal seperti hijrah para Sahabat daripada Makkah atau kampung halaman mereka ke Madinah untuk bersama Rasulullah s.a.w.; atau hijrah yang bersifat sementara dengan meninggalkan kampung halaman mereka demi keperluan agama. Hijrah telah menjadi darah daging mereka. Mereka bersedia meninggalkan kampung halaman mereka demi agama Allah.

Daripada Wathilah bin al-Asqa’ r.a., berkata, Rasulullah s.a.w. telah bertanya kepada ku, “Apakah engkau akan berhijrah?”

Saya menjawab, “Ya.”

Rasulullah s.a.w. bertanya lagi, “Hijrah al-Baadiyah atau Hijrah al-Baattah?”

Saya bertanya, “Yang mana di antara keduanya lebih utama?”

Sabda baginda, “Hijrah al-Baattah, iaitu engkau tetap tinggal bersama Rasulullah s.a.w. ; manakala Hijrah al-Baadiyah pula ialah (setelah meninggalkan kampung halaman dan menyempurnakan maksud agama) engkau pulang kembali ke kampung mu, dan hendaklah engkau dengar (perintah amir) dan mentaatinya baik dalam keadaan engkau sulit mahupun senang, juga ketika engkau enggan mahupun ketika engkau bersemangat, mahupun saat (ada perkara lain) yang kau anggap lebih utama (pada ketika itu).”

(Ini adalah sebahagian hadis yang diriwayatkan oleh al-Tobrani dengan perawinya adalah thiqah.)

Al-‘Allamah Asy-Syaikh Sayyid Abul-hasan ‘Ali al-Husaini an-Nadwi, seorang tokoh pemikir Islam, pernah menyatakan di dalam satu syarahannya, bahawa sesungguhnya umat Islam ini hanya terdiri daripada dua kelompok sahaja, iaitu: muhajirin (orang yang berhijrah) dan ansar (orang yang membantu mereka yang berhijrah).

Apabila ada kelompok kaum muslimin yang meninggalkan kampung halaman mereka kerana agama, maka wujudlah apa yang dipanggil sebagai muhajirin. Apabila kelompok muhajirin ini sampai ke sesuatu destinasi, dan disambut serta disantuni oleh penduduk tempat itu, maka terwujudlah kelompok ansar. Melalui amalan hijrah dan nusrah (bantuan kepada orang yang berhijrah) inilah Allah telah jadikan asas agama tegak dan mulia di atas muka bumi.

Allah SWT berfirman (maksudnya), “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah (atas maksud agama) dan orang-orang (Ansar) yang memberi tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu), merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia.” ( Surah al-Anfaal 8: 74)

Di dalam kelompok manakah kita sedang berada?

Amat dicintai oleh Ar-Rahman!

Imam al-Bukhari rah.a. telah mengeluarkan satu riwayat yang bersumber daripada Abu Hurairah r.a. Baginda Nabi s.a.w. telah bersabda:

“Dua kalimah yang dicintai oleh Tuhan Yang Maha Rahman; ringan (sebutan) kedua-duanya pada lidah; sangat berat (timbangan) kedua-duanya di Mizan, (iaitu):

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيْمِ

[Maha Suci Allah dan segala pujian untukNya; Maha Suci Allah Yang Maha Agung]”

Riwayat ini diletakkan pada Kitab at-Tauhid di dalam kitab Jami’ Sahih beliau. Hadith ini merupakan hadis terakhir yang menjadi penutup bagi kitab Sahih Bukhari.

Al-‘Allamah al-Muhaddith asy-Syaikh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi rah.a. di dalam kitabnya ‘al-Abwab wa at-Tarajim li-sohihi al-Bukhari’ menyentuh berkenaan pemilihan hadith ini dan diletakkan sebagai hadith penutup. Hadrat Syaikh menukilkan kata-kata Imam al-Kirmani yang menyatakan, hadith ini dipilih bukan sekadar untuk menceritakan kandungannya tetapi Imam al-Bukhari mahu menutup kitab Sahih beliau dengan kalimah tasbih tersebut; sebagaimana Imam al-Bukhari telah meletakkan hadith “Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah berdasarkan niat…” sebagai hadith pertama kitab beliau ini bagi menjelaskan keikhlasan beliau dalam menyusun kitab itu.

Seterusnya Hadrat Syaikh telah menyimpulkan bahawa apa yang zahir, Imam al-Bukhari bermaksud untuk menutup kitab beliau dengan hadith yang menunjukkan tentang ‘waznul-a’mal’ (timbangan amalan-amalan). Ini kerana timbangan amalan ini ialah impak kepada pertanggungjawaban ke atas seseorang hamba. Sesungguhnya, tidak ada selepas timbangan ini melainkan sama ada kekal di dalam antara dua tempat yang abadi: syurga atau neraka! Ini bermakna, Imam al-Bukhari telah memulakan kitabnya dengan bab Ikhlas dan menutupnya dengan bab Mizan.

Jika kita renungkan, sudah tentu hadith yang ringkas ini mempunyai kepentingan yang tersendiri sehingga dipilih oleh Imam al-Bukhari untuk menutup kitab Sahih beliau; satu kitab yang diiktiraf sebagai paling sahih selepas al-Quran.

Amirul-Mukminin fil-Hadith al-Hafiz al-Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani di dalam Fathul-Bari menyatakan, walaupun subjek utama hadith ini ialah dua kalimah tasbih itu, tetapi Rasulullah s.a.w. telah menyatakan predikat dahulu, yakni baginda memulakan dengan sifat dan fadilat dua kalimah itu terlebih dahulu. Selain dapat menarik perhatian pendengar kepada mesej yang ingin disampaikan, cara ini juga menunjukkan kepentingan dan penekanan baginda kepada dua kalimah tasbih ini.

Imam Ibnu Hajar juga menyatakan, kalimah ( حبيبتان ) ini bermaksud; “dua perkara yang dicintai”. Ini membawa makna bahawa orang yang melafazkan dua kalimah tasbih ini akan dicintai oleh Allah SWT.

Jika begitu, alangkah besarnya rahmat Allah kepada hambaNya! Melalui dua kalimah yang sederhana, mudah sekali untuk dilafazkan dan boleh diwiridkan tanpa banyak syarat; Allah menjanjikan kecintaanNya dan manfaat yang besar ketika kita ditimbang amalan-amalan kita di Mizan. Allahu Akbar!

Percayalah, Mizan adalah saat-saat genting bagi setiap daripada kita. Setelah melalui barzakh yang panjang dengan segala soal-jawabnya, kemudian menunggu di Mahsyar sehingga 50,000 tahun untuk hari Hisab dimulakan, seterusnya menghadapi pula perbicaraan di mahkamah Rabbul-Jalil; maka Mizan adalah saat yang amat menentukan. Beberapa riwayat menyatakan, semasa timbangan Mizan inilah syafaat-syafaat akan diberikan jika kita layak untuk menerimanya.

Segala amalan kita akan ditimbang. Tidak ada yang terkecuali. Saat penentuan ini diceritakan sendiri oleh Allah SWT.

“Hari yang menggemparkan, Apa dia hari yang menggemparkan itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? (Hari itu ialah: Hari kiamat), hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran, Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan. Setelah berlaku demikian, maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing); adapun orang yang berat timbangan amal baiknya; Maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya; Maka tempat kembalinya ialah "Haawiyah" Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Haawiyah" itu? (Haawiyah itu ialah): Api yang panas membakar.”

(Surah al-Qari’ah 101: 1-11)

Cuba ulang-baca sekali lagi hadith di atas, seterusnya tanyakan diri kita, “Apa yang harus aku lakukan sekarang!”

Hati yang telah terpaut dengan amalan masjid

Mereka akhirnya tiba di pinggir sungai Dajlah di bumi Babilon Iraq. Tempat yang pernah menjadi tapak ketamadunan manusia. Tempat yang pernah berkumandang dakwah Nabi Ibrahim a.s. Kelelahan perjalanan yang entah sudah berapa lama membuatkan mereka segera mencari-cari tempat yang sesuai untuk mendirikan khemah-khemah.

Amir jamaah ini tidak lain dan tidak bukan ialah Saiyidina Abu Musa al-‘Asy’ari r.a. Abdullah bin Qais, itulah nama asalnya. Berasal daripada Yaman. Seorang tokoh besar dalam kalangan para Sahabat. Seorang sahabat yang amat dekat di hati Rasulullah s.a.w.

Angin tanah Iraq terus menyapa. Terik matahari bahangnya mula terasa. Setelah memerhatikan kedudukan tempat yang ada di tepi sungai Dajlah ini, akhirnya mereka memilih satu tempat yang strategik. Sebagaimana biasa, satu khemah yang agak besar akan didirikan di tengah-tengah kumpulan khemah yang ada. Khemah utama ini sifatnya sebagai masjid untuk jamaah ini. Begitulah kebiasaan para Sahabat apabila mereka keluar di jalan Allah. Mereka amat mementingkan masjid dan berpegang teguh untuk tetap menghidupkan amalan-amalan masjid sebagaimana semasa mereka berada di Madinah. Jamaah yang dipimpin oleh Saiyidina Abu Ubaidah al-Jarrah r.a. yang dihantar ke tanah Syam juga melakukan perkara yang sama di luar bandar Baitul-Maqdis.

Kini mereka sudah mendekati bandar Basrah. Hasrat mereka hanya satu, iaitu membawa manusia kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Mereka telah keluar meninggalkan apa sahaja yang mereka cintai di Madinah dan bertebaran di seluruh alam, atas satu maksud sahaja. Atas maksud untuk melihat hidayah Allah tersebar atas muka bumi ini. Kini mereka sudah berada di bumi Iraq yang berada di bawah pemerintahan empayar Parsi. Demi maksud menyampaikan kalimah Allah di situ, mereka bersedia hatta untuk mengorbankan nyawa.

Beberapa orang yang telah diputuskan untuk menyediakan makanan mula menjalankan tugas mereka. Ada yang mula mengambil gandum kasar untuk dijadikan roti, ada yang mula ke hutan-hutan kecil untuk mengumpulkan kayu api. Manakala sebahagian besar ahli jamaah sudah berada di dalam khemah masjid.

Hiththan bin Abdullah ar-Raqasyi salah seorang daripada ahli jamaah di tepi sungai Dajlah ini. Beliau memerhatikan suasana di kem jamaah Abu Musa al-‘Asy’ari ini.

Akhirnya, waktu zohor telah masuk. Seorang muazzin telah mengumandangkan azan. Jamaah yang sudah sedia di dalam khemah masjid, mula bangun memenuhi saf dan melaksanakan empat rakaat solat sunat rawatib qabliyah Zohor. Masing-masing dengan penuh tenang menunaikannya. Kemudian, Zohor telah diimamkan oleh Abu Musa sendiri.

Setelah selesai Zohor berjemaah, mereka segera mendirikan solat rawatib ba’diyah Zohor. Seterusnya, mereka duduk semula dan membentuk halaqah. Halaqah ini diisi dengan majlis dan muzakarah ilmu. Begitu ghairah dan bersungguh-sungguh mereka. Keadaan ini berterusan, sehinggalah masuk waktu Asar. Lalu muazzin melaungkan azan.

(Ilustrusi ini berdasarkan beberapa riwayat yang dinukilkan di dalam kitab Hayatus-Sahabah dengan rujukan utama kepada riwayat oleh Abdur-Razzaq melalui sumber Hiththan bin Abdullah ar-Raqasyi. At-Tohawi juga meriwayatkannya secara ringkas di dalam Syarh Ma’ani al-Aathar)

Apa yang kita boleh belajar daripada cebisan kisah daripada kehidupan para Sahabat ini?

Inilah kesungguhan mereka menghidupkan amalan-malan masjid dan keghairahan mereka dalam mencari ilmu. Ilmu yang membolehkan mereka faham apa yang Allah mahu daripada mereka dan bagaimana cara yang tepat untuk mengamalkannya. Hinggakan dalam perjalanan yang penuh susah payah ini pun mereka masih bersungguh-sungguh berada di dalam halaqah-halaqah ilmu.

Bagaimana kita?

Blog Widget by LinkWithin