Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Saturday, November 14, 2009

KECERDASAN SPIRITUAL (SQ) TERBILANG

KECERDASAN SPIRITUAL (SQ) TERBILANG
Oleh: Mohd Gunawan bin Che Ab Aziz

Era pertengahan 1990-an telah menyaksikan bagaimana bidang psikologi yang merupakan satu disiplin dalam dunia sains moden telah menerima ‘emosi’ sebagai satu kecerdasan penting. Dalam dunia psikologi, telah muncul satu angkatan yang dikenali sebagai Transpersonal Psychology, yang percaya bahawa di sana ada satu hal yang lebih jauh dan dalam mengenai kejiwaan manusia. Ini bermakna, ‘spiritual’ yang sebelum ini begitu sinonim dengan agama dan ahli agama, yang lebih difahami sebagai dogma dan ritual, telah mula diterima sebagai satu bentuk sains yang tersendiri.

Jika Daniel Goleman dikenali dengan EQ-nya, maka Danah Zohar dan Ian Marshall telah dikenali sebagai yang mempopularkan istilah ‘Spiritual Quotient’ (Kecerdasan Kerohanian) yang mana telah menyimpulkan di dalam buku “SQ: Spiritual Intteligence - The Ultimate Intelligence” bahawa Kecerdasan Kerohanian (SQ) ialah kecerdasan tertinggi yang dimiliki oleh insan. Kini perkataan ‘spiritual’ telah mendapat tempat di dalam kamus neurologi, pengurusan, korporat malah sukan. Danah Zohar telah pun memperkatakan tentang ‘Spiritual Capital’ (Modal Spiritual) melalui buku terbarunya ‘Spiritual Capital: Wealth We Can Live By’. Malah Majlis Sukan Negara Malaysia baru-baru ini telah menganjurkan satu Bengkel Kecerdasan Spiritual dan Doping kepada atlet Sukan Sea Korat negara.

Perkataan ‘spiritual’ itu sendiri bukanlah satu perkataan yang difahami secara detailnya dengan sekata. Bagaimanapun, tokoh-tokoh yang memperkatakannya bersetuju dengan satu konsep, bahawa seseorang insan itu mempunyai satu elemen yang sangat penting, iaitu spiritual. Satu elemen yang berkait dengan dimensi dalaman seseorang iaitu ‘roh, jiwa dan diri’.

Al-Quran sejak 1500 tahun dahulu telah memperkatakan berkenaan elemen ini, sebagai penerus kepada risalah yang dibawa oleh rantaian kitab-kitab samawi yang terdahulu. Al-Quran telah diturunkan dengan satu mukadimah yang jitu, iaitu satu penegasan bahawa manusia perlu ‘membaca’ asal kejadian mereka. Kajilah jasad lahiriah, sifat dan perlakuannya; akhirnya mereka tetap akan ‘sujud’ mengakui betapa di sana ada satu Zat ‘Allazi Khalaq’ (Yang Telah Menciptakan). Maka di sinilah dimensi rohaniah itu wujud (Q96:1-5). Dan pastinya inilah asas SQ yang paling tuntas. Kecerdasan ini dasarnya ialah natijah daripada satu proses cerapan akliah yang waras dan rasaan rohaniah yang halus, yang mana akhirnya mencetuskan satu tahap ‘pencerahan’ rohaniah (spiritual enlightenment) bahawa ‘diri’ itu mempunyai hubungan yang terlalu istimewa dengan Penciptanya; dan betapa Sang Pencipta Yang Maha Esa itu begitu ‘rapat’ dengannya (Q57:14).

Nabi Muhammad SAW merupakan insan pilihan yang mula-mula menerima suluhan wahyu tersebut, dan semestinya sebagai seorang Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW adalah insan yang paling faham kandungan wahyu tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, “Sesungguhnya, di dalam hati manusia itu ada seketul darah, jika elok, maka eloklah seluruh (anggota) jasadnya yang lain. Jika rosak, rosak seluruh (anggota) jasadnya yang lain. Ketahuilah, ia adalah hati!” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Maka hati adalah titik tolak segala gesaan rohaniah yang akan membentuk kerangka pemikiran minda. Kerangka pemikiran (paradigm) ini membentuk sikap dan tindakan; tetapi paradigma itu sendiri dibentuk oleh sistem kepercayaan (belief system). Seorang atheis ‘pandang-alam’nya (world view) pasti amat berbeza dengan seorang Muslim yang berkeyakinan bahawa alam ini ialah ciptaan Zat Sang Maha Pencipta.

Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, Al-Quran menggagaskan SQ itu mestilah bermula dan berakhir dengan satu pengiktirafan diri terhadap kewujudannya sebagai makhluk dan hamba kepada Al-Khaliq (Sang Maha Pencipta); iaitu Allah SWT. Ini merupakan satu sistem kepercayaan yang paling tuntas dan hakiki (the ultimate belief system). Keimanan yang berpaksikan ketauhidan yang murni kepada Tuhan Yang Maha Pencipta akan menerbitkan satu kekuatan dalaman dan kecerdasan tertinggi dalam memberi makna dan nilai kepada hidup dan kehidupan. Kecerdasan inilah yang akan memandu Kecerdasan Intelektual (IQ) dan Kecerdasan Emosi (EQ) untuk saling berinteraksi dan berpartisipasi.

Terdapat puluhan penulisan jika tidak ratusan yang memperkatakan tentang cirri-ciri seorang mempunyai SQ yang hebat. Cherian P. Tekkeveettil, contohnya telah menyenaraikan lapan kriteria utama seorang yang mempunyai SQ yang tinggi, seperti fleksibiliti, kesedaran kendiri, kebolehan menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, kebolehan mendapatkan ilham dan berfikiran secara holistik. Manakala Dr. Yusuf Al-Qardhawi pula melalui khutbahnya yang diangkat menjadi buku bertajuk ’12 Peribadi Cemerlang Ibadurrahman: Ciri Yang Allah Sebut 1500 lalu’ memperincikan 12 ciri-ciri seorang mukmin yang hebat berdasarkan saranan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Furqan 25:63-77. Sekadar mengambil dua contoh daripada dua peradaban yang berbeza, tetapi inti perbicaraannya masih sama. Malah penulisan terkini Dr. Stephen R. Covey yang tersohor dengan “7 Habits of Highly Effective Peoples”, iaitu bukunya “The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness” dan juga satu hasil penerbitan De Jiao Hong Yang She yang bertajuk ‘Journey to The Underworld’ atau dalam bahasa asalnya ‘Diyu Youji’ masih dalam daerah perbincangan yang menyentuh mauduk yang sama.

Sesungguhnya, Al-Quran penuh dengan saranan dan gagasan agar seluruh kewujudan alam ini menjadi ‘trigger’ kepada insan agar sedar bahawa ‘Rabb’ mereka adalah Allah. Penyaksian bahawa Allah itulah ‘Rabb’ dan manusia adalah hamba-Nya yang istimewa dan mempunyai urusan yang istimewa merupakan kemuncak SQ yang perlu terjelma setelah menghayati saranan, ajakan, cabaran, tantangan, wacana, pujukan, perkhabaran, tamsilan dan renungan oleh Al-Quran. Malah ada cendekiawan ummah yang menyebut tentang ‘Quranic Quotient’ (Kecerdasan Kealquranan), dan juga 99Q iaitu ’99 Quotient’ yang digarap daripada 99 Asma Al-Husna Allah SWT. Malah, Ary Ginanjar Agustian telah memformula tauhid, enam rukun iman dan lima rukun Islam sebagai satu kesatuan yang memaparkan erti SQ melalui modul ESQ165 beliau yang semakin terkenal di Malaysia dewasa ini. Kesemua inilah adalah garapan akliah untuk menceritakan beberapa sudut daripada makna SQ yang ada di dalam Al-Quran.

Hati adalah medan kerohanian, maka usaha ke atas hati adalah medan yang paling tepat untuk pembinaan dan pemerkasaan SQ seorang insan. Al-Quran menyatakan, “Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya” (Q33:4). Hati ini kecil, inilah tempat tumpuan Allah SWT pada seseorang insan. Maka pencerahan spiritual ini mempunyai kesan langsung kepada perlakuan dan pentadbiran jasadi manusia. Hari ini, tidak ada mana-mana pakar pengurusan atau ekonomi yang dapat menafikan betapa etika, moral dan nilai merupakan perkara teras dalam mana-mana pengurusan hatta apa yang disifatkan sebagai korporat. Integriti atau luhur-akhlak menjadi inti kepada kejayaan sistem pengurusan mana-mana institusi.

Oleh yang demikian, melalui pengajian, pengkajian, pemerhatian dan penghayatan daripada tunjuk ajar guru-guru dan alim-ulama, penulis melihat SQ ini boleh diterbilangkan melalui enam sifat yang diusahakan ke atas hati:

(1) Asal Segala Sumber

“Kita perlu mengetahui sumber hakiki segala sesuatu, barulah kita akan berjaya mendapatkannya. Umpamakan kita ingin menggali perigi. Maka kita hanya akan berjaya mendapatkan sebuah perigi, jika tapak yang kita gali itu mempunyai sumber air. Jika tidak, penat sahajalah yang kita akan dapat. Atau kita sedang berusaha mencari suatu harta. Jika kita tidak mengetahui sumbernya, maka akan sukarlah mendapatkannya.”

Hati perlu dibawa dan dibimbing untuk mengenal dan mengakui secara hak dan bulat, sumber bagi segala sumber, iaitu Allah SWT. Tanpa tahu dan kenal sumber sesuatu, bagaimanakah kita mampu memperolehnya? Maka hanya ada satu sumber yang maha hakiki, iaitu Iradat dan Kudrat Allah SWT. Tiada satu perkara pun yang terjadi melainkan dengan kehendak-Nya; dan mustahil sama sekali ada perkara yang terjadi, di luar kehendak dan izin Allah SWT. Allah-lah Asal Segala Sumber, dan Allah-lah satu-satunya tempat pergantungannya ‘keperluan’ segala makhluk. “Allah-lah yang tiada tuhan melainkan Dia, Yang Maha Hidup lagi Maha ‘Qayyum’” (Q2:255). Al-Qayyum membawa maksud, “Yang Maha Berdiri Dengan Sendiri dan segala sesuatu yang lain bergantung hidup dengan-Nya.” Allah mengisytiharkan, “Sesungguhnya Allah menahan dan memelihara langit dan bumi supaya tidak binasa (dengan berganjak dari peraturan dan keadaan yang ditetapkan baginya) dan jika keduanya (ditakdirkan) berganjak maka tidak ada sesiapapun yang dapat menahannya daripada berlaku demikian selain dari Allah. Sesungguhnya Dia Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun.” (Q35:41)

Tanpa pengenalan (ma’rifah) yang sempurna kepada Asal Segala Sumber ini, maka seolah-olah kita cuba mendapatkan sesuatu benda daripada sumber yang salah. Atas roh dan semangat inilah Rasulullah SAW menasihatkan anak saudaranya Hadrat Ibnu ‘Abbas RA dengan kata-kata, “Wahai budak! Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kamu beberapa kalimah, (iaitu): Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu; jagalah Allah, kamu akan mendapati Dia akan berada di hadapan mu; apabila kamu meminta, mintalah dengan Allah!; apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah daripada Allah!; Ketahuilah, jika berkumpul seluruh umat untuk memberikan kamu manfaat dengan sesuatu, nescaya mereka tidak dapat memberikan manfaat itu, melainkan apa yang telah Allah tuliskan bagi mu; dan jika mereka berkumpul untuk mengenakan mudarat kepada mu dengan sesuatu, nescaya mereka tidak akan mampu mengenakan mudarat itu melainkan dengan apa yang telah Allah tuliskan ke atas mu; sesungguhnya pena telah terangkat, dan lembaran (takdir) telah kering (dakwatnya)!” (HR At-Tirmizi).

(2) Membuka Khazanah

“Setelah kita mengetahui Khazanah yang mengandungi segala harta karun itu, maka sangat perlu kita tahu dan mampu membukanya. Jika kita sudah tahu khazanah itu, tetapi gagal membukanya, maka semuanya akan jadi sia-sia. Hanya mampu menjadi pameran dan objek untuk dibangga-banggakan saja.”

Setelah hati dapat mengenal di mana Asal Segala Sumber, lalu terbentang kepadanya Khazanah bagi segala sesuatu. Sesungguhnya, segalanya datang dari khazanah Allah. Daripada sehebat-hebat makhluk seperti ‘Arasy dan syurga, mahupun sekecil-kecil makhluk seperti atom sekalipun, segalanya datang dari khazanah Allah SWT. Maka untuk membuka peti khazanah ini, hendaklah sebagaimana cara yang telah disistemkan oleh Pemilik peti khazanah itu. Lalu Allah SWT sendiri telah berfirman, “Wahai orang-orang yang ada iman! Mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan solat! Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.” (Q2:153) Nyata sekali, kedua-dua perkara yang disebutkan di sini iaitu ‘sabar’ dan ‘solat’ adalah perkara yang semua orang mampu melakukannya dan tidak terikat dengan sebarang perkara yang berada di luar diri mereka sendiri.

(3) Jalan Yang Terang

“Setelah mengetahui tempat khazanahnya, anak kunci sudah berada di tangan, maka perlulah tahu pula jalan yang cepat dan selamat untuk sampai kepadanya.”

Maka ‘jalan’ di sini ialah ‘ilmu’, dan cahaya yang terang di sini ialah ‘zikrullah’. Hukama menyatakan, “Ilmu tanpa zikir adalah berbahaya; dan zikir tanpa ilmu adalah sia-sia.” Allah SWT telah memerintahkan Penghulu Segala Rasul iaitu Nabi Muhammad SAW agar memohon untuk sentiasa ditambahkan ilmu, sebagaimana firman-Nya, “Katakanlah (wahai Muhammad), “Wahai Tuhan ku, tambahkan bagi ku ilmu!” (Q20:114 ); sedangkan wahyu sentiasa diturunkan kepada baginda. Di tempat yang lain, firman-Nya, “Dan semua perumpamaan itu Kami bentangkannya kepada manusia, tetapi tiada seorang pun yang mampu memahaminya melainkan orang-orang yang berilmu.” (Q29:43) Seorang yang mempunyai SQ yang tinggi akan sentiasa mampu melihat dan mengetahui apa yang dikehendaki oleh Pemilik Dunia dan Akhirat dalam setiap masa dan keadaan. Sentiasa peka dalam melakukan sesuatu perkara, agar sentiasa dengan cara yang paling disukai oleh Allah SWT. Pada masa yang sama, sentiasa melaksanakan segala perintah-perintah-Nya dengan ingatan dan kesedaran yang sepenuhnya kepada Allah SWT.

(4) Menangkan Diri

“Apabila sumber segala khazanah telah dikenal pasti, cara untuk membukanya telah diketahui, jalan untuk menuju kepadanya telah dimaklumi; maka kita perlu ingat bahawa di sana juga terdapat ramai lagi orang yang berebut-rebut untuk mendapatkan khazanah ini. Umpamakan kita sedang menyertai acara ‘treasure hunt’. Oleh itu, kita kena menangkan diri kita.”

SQ yang mantap akan sentiasa mendorong tuannya untuk berusaha memenangkan diri mereka. Menang di sini maksudnya ialah bagaimana untuk memenangi ‘hati’ Allah SWT sebagai Pemilik Mutlak Segala Khazanah melalui hubungan sesama hamba-Nya. Seorang yang mempunyai SQ yang hebat, akan sentiasa melihat bahawa setiap diri saudaranya dan hubungannya dengan mereka adalah medan dan peluang keemasan untuk memenangi ‘hati’ Pencipta Segala Makhluk, iaitu Allah SWT. Rasulullah SAW menyingkapkan suatu hakikat, “…Dan Allah sentiasa menolong seseorang (hamba-Nya) itu selama mana dia menolong saudaranya.” (HR Ahmad).

(5) Perisai Penerimaan

“Setelah memenangi khazanah itu, sentiasa ada ancaman daripada musuh-musuh, semata-mata atas nama dengki dan iri hati. Maka kita perlulah sentiasa menjaga diri kita dengan perisai yang kukuh daripada ancaman dan gangguan musuh yang ingin melihat kita jatuh tersungkur dan binasa. Pada masa yang sama, kita mahu pastikan bahawa kemenangan kita itu sentiasa diiktiraf dan diterima oleh Penganjur perlumbaan ini.”

Musuh di sini adalah merujuk kepada syaitan (Q36:60) dan konco-konconya sama ada daripada kalangan jin dan manusia (Q114:4-6) bahkan daripada sekutunya iaitu nafsu ‘ammarah kita sendiri (Q12:53). Maka yang menjadi perisainya ialah ‘ikhlas’ (Q15:39-40) atau sekurang-kurangnya pada tahap sentiasa berusaha ‘mensahihkan niat’ (tashihun-niyyah). Allah SWT mengingatkan, “Dialah Yang Tetap Hidup; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka sembahlah kamu akan Dia dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepada-Nya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.” (Q40:65) Seorang yang mantap SQ-nya, akan memiliki kemahiran yang tinggi dalam mengenali musuh dan strategi-strateginya. Ini merupakan antara kemahiran hidup (living skill) yang terpenting bagi seorang insan.

(6) Pengorbanan Membara

“Setelah strategi dan rahsia-rahsia kemenangan telah dimiliki, maka kita perlu bersedia untuk mendapatkannya dengan bersungguh-sungguh. Bersedia untuk melakukan apa sahaja pengorbanan yang perlu, dalam masa yang sama mempunyai hasrat yang membara untuk membawa seramai mungkin ahli kumpulan kita untuk mendapatkan kemenangan itu.”

Rasulullah SAW telah menggariskan satu prinsip kerohanian yang amat penting, “Tidak (sempurna) iman seseorang kamu sehinggalah dia menyukai bagi saudaranya, apa yang dia suka untuk dirinya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad dll.) Berpaksi kepada prinsip keimanan ini, SQ seseorang itu akan terbentuk untuk faham bahawa segala kebaikan dan apa saja yang boleh membuatkan manusia berjaya dan mulia di sisi Allah SWT, perlulah dikongsi, disebarkan, disampaikan, diuar-uarkan, dikempenkan, digagaskan dan diperjuangkan. Untuk maksud itu, mereka sedia untuk berhabis-habisan melalukan pengorbanan sama ada pemikiran, diri, harta, masa dan seluruh hidup mereka. Mereka penuh sedar bahawa kehadiran mereka di muka bumi ini bukan sekadar untuk menjadi hamba Allah yang cemerlang untuk diri mereka semata-mata; bahkan mereka dengan penuh keghairahan sedar bahawa mereka perlu menjadi terbilang secara ummah (khaira ummah) (Q3:110), umat penuh wibawa (ummatan wasatan) (Q2:143) dan secara taklifnya telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi pewaris dan penerus risalah yang dibawa oleh insan-insan terbilang, iaitu para nabi dan rasul (Q42:13). Malah secara khusus, mereka telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi pewaris misi kepada insan yang paling terbilang, iaitu Hadrat Habibullah Saiyidina Muhammad SAW (Q12:108)

Jika keenam-enam perkara ini benar-benar menjadi sebati di dalam hati seseorang, maka sudah pasti seseorang itu akan mempunyai satu pakej SQ yang lengkap. Pakej yang membuatkan seseorang itu cemerlang dan terbilang ‘hubungannya dengan Allah’ (hablum-minallah) dan terbilang pula ‘hubungannya dengan manusia’ (hablum-minannas). Tanpa mengira apa tahap pendidikan dan status sosial dan ekonomi seseorang itu, dengan enam perkara ini, membolehkan seseorang itu mengenali ‘diri’ mereka dengan begitu jelas; mempunyai definisi terhadap hidup dan mati dengan tepat; keghairahan untuk mengisi kehidupan dengan kebaikan dan dengan perkara yang terbaik; sentiasa dengan penuh kesungguhan dan kreativiti ingin memastikan kebaikan sentiasa dijulang; dan secara semula jadi akan menjadi pemangkin agar orang lain juga akan sentiasa berusaha untuk mendapatkan dan menyebarkan kebaikan.

Sejarah dunia telah menjadi saksi, generasi terbilang yang secara umumnya telah mencapai SQ sedemikian ialah generasi 300 tahun yang pertama umat ini. Merekalah ‘benchmark’ terbaik untuk kita dewasa ini, terutamanya generasi para Sahabat RA. Merekalah contoh yang pernah dicatatkan oleh sejarah bagaimana melalui pemilikan SQ mereka yang tinggi, mereka telah membangunkan satu sumber rahmat kerohanian, dan telah menyebarkan rahmat itu ke seluruh alam. “Dan orang-orang yang terdahulu - yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari kalangan orang-orang "Muhajirin" dan "Ansar", dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan ihsan (sebaik-baik ikutan iman dan ketaatan), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta Dia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar.” (Q9:100) Adakah kita bersedia untuk menuruti jejak langkah mereka?

Monday, November 9, 2009

Benarkah Sayyidina Umar Pernah Membunuh Anak Perempuannya?

Saya teringat semasa bulan Ramadhan yang lalu, pada satu malam yang saya tidak ada jemputan tazkirah, jadi dapatlah saya pada malam tersebut menunaikan solat Isyak dan Tarawih di surau mahallah saya, Surau Al-Muhajirin, Presint 9. Kebetulan pula, pada malam itu, ada tazkirah. Satu tazkirah yang bersemangat dan penuh kesungguhan. Cuma, apabila tiba pada satu kisah, berkenaan bagaimana Saiyidina Umar r.a. dikisahkan sebagai telah membunuh anak perempuannya, suasana begitu beremosi. Apa lagi bila tuan penceramah, mengisahkannya dengan gaya deskriptif yang terperinci sekali. Bila tiba bab kisah ini, hati saya sudah berdebar. Lalu, apabila pulang ke rumah, saya telah buat carian di internet. Akhirnya saya ketemukan satu artikel, yang ditulis oleh Maulana Muhammad Asri Darul-Kautsar. Saya pernah ziarah Maulana Asri di madrasah Darul-Kautsar beliau.

Bila teringatkan artikel tersebut, saya fikir, elok juga jika saya panjangkan tulisan Maulana Asri ini. Walaupun bukan semua pendapat dan pengajaran Maulana Asri saya persetujui, tetapi artikel berkenaan sejarah Islam ini, amat saya muafakati. Wallahualam. Artikel yang saya perpanjangkan:

Ada beberapa buah buku yang disebarkan dengan agak meluas dalam masyarakat memuatkan kisah Sayyidina Umar r.a kononnya telah membunuh seorang anak perempuan dengan menanamnya hidup-hidup, seperti buku Sepuluh Sahabat Dijamin Ahli Syurga oleh Muhammad Ali Quthub, terbitan Pustaka Nasional Pte. Ltd (1984), ms. 50-51. Terdapat juga dua artikel yang disiarkan di dalam akhbar Harakah. Satunya disiarkan sebagai bahan bacaan untuk kanak-kanak di ruangan BESTARI (Harakah, 18 Disember 1998), dan satu lagi artikel hasil penyelidikan satu kumpulan yang memakai nama ILHAM (Harakah, 30 Nov. 1998). Kedua-duanya memuatkan cerita yang sama dengan sedikit perbezaan ibaratnya.

Jika cerita yang seperti itu disiarkan oleh musuh Islam tentu sekali tidak ada maksud lain lagi bagi mereka selain untuk memburuk-burukkan imej Sayyidina Umar r.a sebagai sahabat karib Rasulullah (s.a.w) dan khalifah agung umat Islam.

Cerita yang seperti ini jika disebarkan oleh kalangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, pada pandangan penulis ada dua kemungkinan yang mendorong mereka menyebarkannya. Pertama, kerana jahil dan kedua adalah kerana menganggap kisah ini berlaku sewaktu Sayyidina Umar r.a berada di zaman jahiliah.

Apa peliknya andaikata semasa jahiliah itu Sayyidina Umar r.a telah melakukan demikian! Selain itu bukankah ini menunjukkan kehebatan Islam? Dengan kemampuannya yang luar biasa dalam mengubah dan membentuk peribadi manusia sehingga manusia yang sekejam Umar r.a itu pun setelah memeluk Islam menjadi sebaik-baik manusia malah pemimpin Islam contoh untuk umat Islam kemudian.

Bagi penulis tidak timbul soal kehebatan Islam dalam mengubah kehidupan manusia kerana ini telah pun terbukti melalui sekian banyak riwayat-riwayat yang sahih. Tetapi bagaimana dengan cerita kekejaman Sayyidina Umar r.a ini? Apakah kedudukannya? Adakah ia memang berasas atau ia hanya dongeng dan cerita rekaan semata-mata?

Alangkah berguna kepada para pembaca sekalian sekiranya penulis buku-buku dan artikel-artikel tersebutmengemukakan tempat rujukan kisah ini supaya amanah ilmiah yang mereka bawakan kepada orang ramai itu disampaikan dengan penuh tanggungjawab.

Kisah ini tidak akan dapat ditemui dan dikesan walaupun bayangnya di dalam kitab-kitab hadits atau kitab-kitab sejarah yang muktabar. Tentu sekali mulanya ia direka oleh musuh Islam tetapi sungguh malang sekali kita umat Islam hari ini kerana menerima apa saja yang disogokkan dalam bentuk cerita atau kisah-kisah sahabat padahal Rasulullah (s.a.w) telah pun bersabda yang bermaksud;

“Cukuplah seseorang itu menjadi pendusta apabila ia menceritakan apa saja yang didengarnya.” (Hadits Riwayat Muslim)

Tujuan penulis mengoreksi artikel-artikel ini tidak lain adalah untuk memelihara kesucian sejarah hidup sahabat Rasulullah (s.a.w), juga untuk memberi peringatan kepada umat Islam umumnya, pendakwah-pendakwah, penulis-penulis dan guru-guru agama khususnya supaya berhati-hati apabila membawa sesuatu kisah berhubung dengan Rasulullah (s.a.w) dan sahabat-sahabat Baginda (s.a.w) kerana mereka adalah cermin agama Islam.

Supaya lebih jelas kepada para pembaca, penulis putarkan kembali bahagian terpenting daripada kisah Sayyidina Umar r.a menanam hidup-hidup anak perempuannya (sebagaimana yang disiarkan di dalam akhbar tersebut). Begini ceritanya ...

“... Umar memejamkan mata. Anak itu ditendangnya masuk ke dalam lubang yang digalinya. la menangis. Umar tidak menghiraukannya. ... Umar menutupkan mata dan terfikir, “Oh! Anakku yang manis dan pintar. Mengapa kau dilahirkan sebagai perempuan?” la menangis. Tangannya gementar, tubuhnya menggigil. “Umar, jangan jadi pengecut,” tiba-tiba suara itu terdengar berulang kali di telinganya. Lalu sambil menahan kesedihannya, Umar meneruskan lagi menimbun pasir ke lubang tadi, sehinggalah anaknya itu menghembuskan nafasnya yang terakhir ...”

Selain kisah ini tidak terdapat di dalam kitab-kitab sahih dan muktabar, ia juga bercanggah dengan kaedah dirayah yang dipakai oleh ulama’ Islam dalam menilai sesuatu cerita.

Di antara alasan yang boleh dikemukakan ialah:

1. Tidak ada satu pun riwayat yang boleh dipertanggungjawabkan untuk membuktikan seorang pun daripada qabilah Quraisy pernah menanam anak hidup-hidup, apatah lagi untuk membuktikan Sayyidina Umar r.a membunuh anak perempuan sendiri.

2. Adat menanam anak perempuan hidup-hidup berlaku di kalangan setengah-setengah qabilah Bani Tamim dan Asad yang bimbangkan kepapaan menimpa mereka disebabkan anak-anak itu. (Mohd Tayyib an-Najjar, al-Qabasu al-Waddha’, ms. 78, Zakaria Bashier,The Meccan Crucible, ms. 24).

Sebagaimana adanya riwayat menyebutkan Qais bin Asim, seorang pemimpin qabilah Bani Tamim yang kemudiannya memeluk Islam, telah mengaku menanam hidup-hidup 8 orang anak perempuannya di zaman jahiliah,di sana terdapat juga riwayat menyebutkan seorang pemimpin dari qabilah yang sama telah menyelamatkan sekian ramai anak-anak perempuan daripada dibunuh oleh ibubapa mereka kerana takutkan kepapaan dengan membeli anak-anak perempuan itu.

Di antara pemimpin yang menonjol dalam usaha membasmi adat keji ini ialah Sa’sa’ah bin Naajiah, datuk kepada al-Farazdaq (seorang penyair Arab yang terkenal) dan Zaid bin Amar bin Nufail.

Sa’sa’ah telah membeli anak perempuan daripada kedua ibubapa mereka kemudian memelihara mereka hingga dewasa. Bilangan anak-anak perempuan yang dipeliharanya ialah 360 orang. (At-Thabarani dalam al-Mu’jamu al-Kabir, jilid 8, ms. 77). Sementara Zaid bin Amar bin Nufail pula tidak terpengaruh dengan masyarakatnya yang menyengutukan Allah (s.w.t) dengan sesuatu yang lain malah beliau mencari-cari kebenaran dan sedapat mungkin cuba mengesan serta mengamalkan saki-baki peninggalan agama Nabi Ibrahim (a.s). Beliau juga membeli anak-anak perempuan daripada ibubapa mereka lalu memeliharanya hingga dewasa. Kemudian beliau akan membawa anak perempuan itu kepada dua ibubapa masing-masing lalu berkata kepada mereka, “Jika kamu suka kepada anak perempuan kamu ini bolehlah kamu mengambilnya, atau kalau kamu tidak mahu biarlah anak-anak perempuan ini bersama saya.” (Bukhari, jilid 1, ms. 540.)

Zaid bin Amar bin Nufail bukan sahaja dari keluarga Sayyidina Umar r.a malah beliau merupakan sepupu Sayyidina Umar r.a sendiri. Adik perempuan Sayyidina Umar r.a menjadi isteri kepada anaknya Sa’id, manakala anak perempuan Zaid pula menjadi isteri Sayyidina Umar r.a sendiri. Takkanlah dalam keluarga yang terkenal dengan usaha-usaha suci menyelamatkan anak-anak perempuan daripada dibunuh oleh orang tua mereka, tiba-tiba seorang yang sangat menyerlah dan terpenting di kalangan mereka melakukan perbuatan terkutuk ini dengan membunuh anak sendiri!

3. Setelah Mekah dibuka, Rasulullah (s.a.w) berbai’ah dengan perempuan-perempuan mukmin. Di antara ucapan Baginda (s.a.w) ialah: “Kamu tidak lagi akan membunuh anak-anak kamu.” Hindun dengan spontan menjawab, “Kami memelihara mereka semasa kecil, apabila besar kamu pula yang membunuhnya.”

Peristiwa tersebut dicatatkan di dalam kitab-kitab hadits dan kitab-kitab sirah dengan jelas dan terperinci, kata-kata Hindun ini menunjukkan qabilah Quraisy tidak terlibat dengan adat yang keji ini.

Sabda Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga membuktikan bahawa Quraisy tidak terlibat dalam pembunuhan anak-anak perempuan iaitu sabda Baginda (s.a.w) yang bermaksud;

“Sebaik-baik perempuan Arab ialah perempuan Quraisy. Mereka sangat penyayang terhadap anak-anak yatim sewaktu kecilnya dan mereka amat menjaga kedudukan dan harta benda suami.” (Sahih Muslim, jilid 16 ms. 81)

Apa ertinya pujian Nabi (s.a.w) mengenai sifat penyayang mereka terhadap anak-anak sekiranya mereka juga seperti qabilah-qabilah lain yang terlibat dengan adat membunuh anak? Sewaktu Nabi (s.a.w) diutuskan menjadi Nabi, Sayyidina Umar r.a ketika itu berumur 27 tahun. Anak-anak Sayyidina Umar r.a yang lahir sebelum Islam semuanya masih hidup. Mereka ialah Ummul Mukminin Hafsah, Abdullah bin Umar dan Abdul Rahman.

Dalam tradisi Arab, seseorang itu dikuniahkan dengan anak sulungnya. Sebagaimana kuniah Nabi kita (s.a.w) ialah Abu al-Qasim, kuniah Sayyidina Umar r.a ialah Abu Hafsin yang merujuk kepada Hafsah, anak perempuannya. Ini menunjukkan anak perempuan Sayyidina Umar r.a yang sulung ialah Sayyidatina Hafsah.

Perlu juga diperhatikan bahawa di sepanjang hayatnya, berapa ramaikah isteri Sayyidina Umar r.a dan juga hamba sahayanya di samping anak-anak beliau dengan mereka itu?

Kerana sejarah menyimpan semua maklumat isteri-isteri dan anak-anak Sayyidina Umar r.a, Imam Ibnu al-Jauzi dan lain-lain telah menyenaraikan isteri-isteri Sayyidina Umar r.a dan anak-anaknya serta hamba sahayanya. Beliau menulis, “Sayyidina Umar r.a mempunyai beberapa orang isteri dan mendapat ramai anak.” Isteri beliau ialah:

i. Zainab binti Maz’un. Zainab adalah saudara perempuan Utsman bin Maz’un yang terbilang di antara orang yang memeluk Islam di peringkat permulaan, juga merupakan saudara susuan Nabi (s.a.w). Dengan Zainab ini Sayyidina Umar r.a telah mendapat tiga orang anak iaitu Hafsah, Abdullah dan Abdul Rahman.

ii. Atikah binti Zaid bin Amar bin Nufail. Dengannya beliau mendapat seorang anak lelaki bernama ‘lyadh.

iii. Isteri yang ketiga ialah Jamilah binti Tsabit bin Aflah. Dengannya beliau mendapat seorang anak lelaki bernama ‘Aasim.

v. Ummul Hakam binti al-Harits bin Hisyam. Dengannya beliau mendapat anak perempuan bernama Fatimah.

v. Ummul Kultsum binti Jarwal bin Malik. Dengannya beliau mendapat dua orang anak bernama Ubaidullah dan Zaid al-Akbar.

vi. Ummul Kultsum binti Ali bin Abi Talib. Dengannya beliau mendapat dua orang anak bernama Zaid al-Ashghar dan Ruqayyah.

vii. Daripada hamba sahayanya yang bernama Fukayyah dan Luhayyah juga Sayyidina Umar r.a telah mendapat anak. Dengan Fukayyah dia mendapat anak perempuan bernama Zainab dan dengan Luhayyah beliau mendapat anak bernama Abdul Rahman al-Ausath dan Abdul Rahman al-Ashghar.

Jadi anak-anak Sayyidina Umar r.a adalah seperti berikut:

Lelaki:

1. Abdullah

2. Abdul Rahman al-Akbar

3. Abdul Rahman al-Ausath

4. Abdul Rahman al-Ashghar

5. Zaid al-Akbar

6. Zaid al-Ashghar

7. Ubaidullah

8. ‘Aasim

9. ‘lyadh


Perempuan:
1. Hafsah

2. Ruqayyah

3. Fatimah

4. Zainab

Daripada isteri pertamanya Zainab binti Maz’un, Sayyidina Umar r.a hanya mendapat tiga orang anak iaitu Ummul Mukminin Hafsah, Abdullah bin Umar dan Abdul Rahman al-Akbar. Hafsah adalah anak sulungnya dengan Zainab binti Maz’un, sebab itulah beliau dikuniahkan dengan Abu Hafsin.

Pada ketika beliau memeluk Islam, beliau mempunyai hanya 3 orang anak ini sahaja. Kalau begitu anak yang manakah yang ditanam hidup-hidup oleh Sayyidina Umar r.a itu? Apakah namanya dan apakah nama ibunya? Kalaulah Sayyidina Umar r.a betul-betul tidak suka atau bencikan anak perempuan, kenapa pula beliau sanggup memakai kuniah Abu Hafsin?

Selain daripada alasan yang disebutkan tadi, adakah logik Sayyidina Umar r.a baru mengetahui jantina sebenar anaknya hanya setelah anak itu berumur 4 tahun?

Mungkin juga orang yang mula-mula menyebarkan kisah ini terkeliru dengan riwayat Wadhin yang dikemukakan oleh Imam Daarimi di dalam Sunannya, atau mungkin ia pura-pura terkeliru.

Riwayat itu menyebutkan bahawa ada seorang lelaki mengadap Rasulullah (s.a.w) lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah! Kami dahulu orang-orang jahiliah. Kami menyembah berhala dan membunuh anak-anak. Saya pernah mempunyai seorang anak perempuan. Bila saya memanggilnya dia berlari-lari datang kepada saya dan sangat ceria. Pada suatu hari saya memanggilnya. Dia terus mengekori saya. Berdekatan dengan tempat itu ada satu telaga. Saya memegang tangannya dan menolaknya masuk ke dalam telaga. Kata-kata terakhir yang terkeluar dari mulutnya ialah, “Ayah!”.”

Mendengar ceritanya itu Nabi (s.a.w) menangis. Orang-orang yang ada berdekatan dengan Nabi (s.a.w) berkata kepada orang itu, “Kamu betul-betul telah menyedihkan Rasulullah (s.a.w).” Nabi bersabda, “Orang ini datang bertanyakan sesuatu yang lebih penting dari itu.” Seraya Baginda (s.a.w) berkata kepada orang itu, “Ceritakan sekali lagi kisah itu.” Orang itu pun mengulangi lagi sekali kisah tersebut menyebabkan Rasulullah (s.a.w) menangis sehingga basah janggutnya.

Kemudian Nabi (s.a.w) bersabda, “Perkara-perkara yang telah dilakukan oleh mereka di zaman jahiliah telah dihapuskan oleh Allah (s.w.t) dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Sekarang mulakanlah amalan-amalan yang lain.” (Sunan Daarimi, jilid 1, ms. 3)

Ini adalah satu kisah dari seorang yang tidak diketahui siapa orangnya dan apa namanya. Mungkin orang-orang yang mempunyai maksud jahat telah mengaitkan cerita ini dengan Sayyidina Umar r.a padahal cerita ini pun jika ditimbang dengan neraca ilmu riwayat juga tidak dapat disabitkan kerana Wadhin adalah merupakan perawi teratas, lahir pada tahun 80 H dan wafat pada 149 H, sedangkan dia tidak pula menceritakan perawi lain di atasnya. Tidak mungkin dia telah mendengar sendiri kisah ini 80 tahun sebelum kelahirannya!

Dalam istilah ilmu hadits, riwayat seperti ini dinamakan riwayat munqati’, kerana perawi di atasnya tidak disebutkan. Selain itu Wadhin itu sendiri adalah seorang yang dipertikaikan oleh ulama’ rijal hadits tentangnya. Imam Bukhari, Muslim dan Nasa’i tidak mahu menerima riwayatnya. Ibnu Saad berkata, “Dia seorang yang dhaif.” Abu Hatim berkata, “Setengah-setengah riwayatnya baik tetapi sesetengah yang lain sangatlah buruk.” Jauzajani berkata, “Riwayat-riwayatnya adalah lemah.” (Mizan al-I’tidal, jilid 4, ms. 336). Hafidz Ibnu Hajar menulis bahawa, “Ingatannya sangat teruk di samping tertuduh berfahaman Qadariyah.” (Taqribu at-Tahzib jilid 2 ms. 331)

Bila riwayat itu sendiri tidak tahan diuji, di samping orang yang berkenaan pula tidak disebutkan dengan jelas namanya, kenapa pula ada orang yang pandai-pandai mengaitkannya dengan Sayyidina Umar r.a? Tentu sekali perbuatan seperti ini tidak berani dilakukan dengan sengaja, kecuali oleh musuh-musuh Islam.
Blog Widget by LinkWithin