Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Tuesday, April 19, 2011

"Siapakah yang akan menjadi penolong-penolong ku kepada Allah?"

Allah-lah yang telah mencipta kita, dan Allah-lah yang memilih kita untuk menjadi umat Rasulullah (sollalLahu ‘alaihi wa sallam), maka Allah-lah yang lebih berhak untuk memberitahu kita apakah tugas hakiki kita sebagai seorang Muslim. Sesungguhnya Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadi ‘pembantu-pembantu atau penolong-penolong Allah’, sebagaimana firman-Nya,

( يَأيـُّهَا الـَّذِينَ ءَامَنـُوْا كـُونـُوْا أنـْصَارَ اللهِ كـَمَا قـَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلـْحَوَاِريِّيْنَ مَنْ أنـْصَاِرى إلىَ اللهِ قـَالَ الحَوَاِريُّونَ نَحْنُ أنصَارُ اللهِ... )

[ Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah; sebagaimana Isa putera Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolong ku kepada Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kami lah penolong-penolong Allah"... ] (As-Sof 61:14)

Di dalam ayat ini, Allah telah memerintahkan kita untuk menjadi ‘penolong-Nya’. Allah tidak menggunakan laras pertanyaan kepada kita, tetapi dalam bentuk kata perintah. Perkataan ( كـُوْنـُوْا )membawa maksud, “Hendaklah kamu sekalian menjadi penolong-penolong Allah!”

Bagaimanakah yang dikatakan sebagai ‘penolong-penolong Allah’ itu? Maka tidak ada lain tafsiran yang boleh kita fahamkan melainkan dikaitkan panggilan ( أنْصَـارُ الله ) ‘Ansarullah’( penolong-penolong Allah) itu dengan ‘agama dan usaha atas agama’. Allah berfirman,

( شـَرَعَ لـَكـُمْ مِنَ الدِّينَ مَا وَصَّى ِبهِ نـُوحًا وَالـَّذِى أوْحَيْنـَا إلـَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنـَا ِبهِ إبْرَاهِيْمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى أنْ أقِيمُوا الدِّينَ وَ لا َ تـَتـَفـَرَّقـُوْا فِيهِ... )

[ Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama, apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada mu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa iaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya... ] ( Asy-Syura 42: 13)

Jelas daripada ayat ini, Allah telah mensyariatkan kepada kita satu pertanggungjawaban yang amat besar. Tanggungjawab ini pada hakikatnya ialah apa yang telah dipikul oleh nabi-nabi ( أ ُوْلـُوالعَزْمِ ) ‘ulul-‘azmi’. Al-Imam Ibnu Kathir memberikan komentar beliau terhadap ayat ini seperti mana yang berikut: “Allah Ta’ala telah menyatakan kepada umat ini:
( شـَرَعَ لـَكـُمْ مِنَ الدِّينَ مَا وَصَّى ِبهِ نـُوحًا وَالـَّذِى أوْحَيْنـَا إلـَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنـَا ِبهِ إبْرَاهِيْمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى أنْ أقِيمُوا الدِّينَ وَ لا َ تـَتـَفـَرَّقـُوْا فِيهِ... )
[ Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama, apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada mu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa iaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. ] Maka Allah telah menyebut rasul yang pertama diutus selepas Adam (‘alaihis-salam), iaitu Nabi Nuh (‘alaihi-salam); dan juga rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad (sollalLahu ‘alaihi wa sallam). Seterusnya, Allah menyebutkan nama-nama rasul yang ada di antara keduanya dari kalangan rasul-rasul ulul-‘azmi iaitu Nabi Ibrahim ( 'alaihis-salam), Nabi Musa ( 'alaihis-salam), dan Nabi Isa ibni Maryam ( 'alaihis-salam). Dan ayat ini secara teratur telah menyebutkan kelima-lima rasul ulul-‘azmi sebagaimana kandungan ayat surah Al-Ahzab melalui firman Allah Tabaraka wa Ta’ala:
( وَإذ ْ أخَذْنَا مِِِنَ النـَّبـِيـِّينَ مِيْثـَاقـَهُمْ وَمِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أخَذْنـَاهُمْ مِنـْهُمْ مِيثـَاقـًا غـَلِيْظـًا )
[ Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh ]”. Selesai petikan tafsir oleh Imam Ibnu Kathir.

Bagaimanakah pula untuk kita dapat ‘tegakkan agama’? Jelas telah disebutkan di sini nama lima orang rasul ulul-‘azmi, maka cuba kita lihat, apakah yang telah dilakukan oleh para rasul ini? Maka, untuk menjadikan perkara ini menjadi jelas sejelas sinarnya matahari, Allah Ta’ala telah menyatakan melalui firman-Nya di dalam surah Yusuf ini, apakah yang telah menjadi tugas hakiki kita sebagai umat kepada Penutup dan Penghulu Segala Rasul, Nabi Muhammad (sollalLahu ‘alaihi wa sallam).

Oleh itu, melalui ayat 108 surah Yusuf ini, marilah kita mencari pedoman dan panduan berkenaan perkara yang amat penting ini.Bukalah al-Quran, hayatilah firman Allah itu!
Blog Widget by LinkWithin