Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Thursday, July 31, 2008

Luahan Kata Syaikh Dr. 'Aidh Al-Qarni

DR. 'AIDH ABDULLAH AL-QARNI adalah salah satu ulama muda terkenal di Arab Saudi. Penulis kelahiran 1379 H (1960 M) ini memiliki nama lengkap Dr. 'Aidh Abdullah bin 'Aidh al-Qarni dari keluarga Majdu' al-Qarni. Nama al-Qarni adalah penisbatan tempat kelahirannya, sebuah daerah di selatan Arab Saudi.

Perjalanan menjadi ulama'

Beliau menuntut di madrasah Ibtidaiyah Ali Salman, kemudian di Ma'had Ilmi. Beliau kemudiannya menamatkan program sarjana muda (Lc) pada tahun 1403H-1404H(dalam umur 24 tahun), sarjana (M.A.) dalam bidang Hadits Nabi tahun 1408 H(28 tahun) dengan tesis berjudul al-Bid'ah wa Atsaruha fi ad-Dirayah wa ar-Riwayah (Pengaruh Bid'ah terhadap ilmu Dirayah dan Riwayah Hadits) dan doktor pada 1422H(42 tahun) dengan judul tesis "Dirasah wa Tahqiq Kitab al-Mafhum 'Ala Shahih Muslim li al-Qurthubi" (Pengajjian dan Analisis Kitab al-Mafhum 'Ala Shahih Muslim karya al-Qurthubi). Semuanya dari Universiti Islam Imam Muhammad bin Su'ud, Riyadh.

Kehebatan Al-Qarni

Beliau menghafal Al-Qur'an (yang merupakan syarat mutlak sebagai mahasiswa di Saudi Arabia, pada umumnya) dan kitab Bulughul Maram, serta telah mengajarkan 5.000 hadith dan 10000 bait syair kuno dan moden. Sekitar 1.000-an judul kaset yang berisi ceramah agama, kuliah, serta kumpulan puisi dan syair karangannya telah diterbitkan.

Kelebihan Syaikh al-Qarni adalah beliau mendalami ilmu syariah dan dakwah dan juga mendalami ilmu tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Thabari, al-Qurthubi, Zaadu al-Masiir Ibnul Jauzi, al-Kassyaf karya Az-Zamakhsyari, bahkan tafsir Fi Dzilalil Qur'an milik Sayyid Qutb.

Selain mendalami ilmu al-Qur'an, beliau juga mendalami ilmu hadith secara fokus. Dalam catatannya, Syaikh al-Qarni menyelesaikan pembahasan kitab Bulugh al-Maraam sebanyak lebih dari 50 kali. Beliau juga mengajarkan pengajian hadits Mukhtasharal-Bukhari, Mukhtashar Muslim, al-Muntakhab, al-Lu'lu wa al-Marjan danlainnya di berbagai masjid. Beliau juga mengajarkan ilmu aqidah,sirah dan fiqh dalam pengajiannya di pelbagai masjid.

(Sumber: http://arkofmylife.blogspot.com)

Blog Widget by LinkWithin