Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Friday, January 22, 2010

ALLAH-LAH AS-SOMAD!

Rasulullah s.a.w bersabda:

أول صلاح هذه الأمة باليقين و الزهد وأول فسادها بالبخل و الأمل – رواه البيهقي

“Permulaan keelokan umat ini ialah dengan yakin (yang sahih) dan kezuhudan, dan permulaan kerosakannya ialah dengan kebakhilan (yakni tidak mahu berbelanja di jalan Allah) dan angan-angan (berkenaan kemewahan dunia).” (HR Al-Baihaqi di dalam kitab Syu’bul-Iman).

Yakin di sini merujuk kepada keadaan keimanan kita kepada Allah dengan segala kesempurnaan sifat-sifatNya. Dengan segala keagungan Zat-Nya. Allah-lah satu-satunya Tuhan Yang Maha Tunggal lagi Hakiki Wujud-Nya. Dia-lah satu-satunya Pencipta, selain daripada-Nya, semuanya adalah ciptaan-Nya. Seluruh ciptaan-Nya, yakni makhluk ini, berhajat dan bergantung hanya kepada-Nya.

Allah s.w.t. sendiri menegaskan:

قُلْ هُوَ اللّهُ أحَدٌ اللّهَ الصَّمَدُ

“Katakanlah (Wahai Muhammad): "Dialah Allah, Yang Maha Esa; Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.” (Al-Ikhlas 112: 1-2)

Allah itu Esa. Esa itu bermaksud, satu-satunya. Maka tempat bergantung segala makhluk juga hanya Satu, iaitulah Allah Taala. Daripada sebesar-besar makhluk seperti ‘Arasy; hinggalah yang paling kecil seperti molekul, zarah dan atom sekalipun, semuanya memerlukan Allah. Semuanya bergantung dan berhajat hanya kepada Allah.

Di dalam Tafsir Mafatihul-Ghaib oleh Imam Ar-Razi menyatakan, Ibnu Abbas r.a. berkata bahawa ketikamana turunnya ayat ini, lalu para Sahabat bertanya, “Apakah makna (الصمد)?” Lalu jawab baginda s.a.w.:
هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج
“Dia ialah Tuan yang bertumpu (dan bergantung harap) kepadanya segala hajat”. Intaha.

Imam At-Tobari pula menukilkan, “Ali telah meriwayatkan kepada kami, katanya telah meriwayatkan Abu Salah kepada kami, katanya: telah menceritakan Mu’awiyah kepadaku, daripada Ali, daripada Ibnu Abbas, berkenaan maksud firman-Nya (الصمد), katanya: (Zat)Yang Mulia yang mana paling sempurna ketinggian martabatNya, Yang Maha Mulia yang paling sempurna kemuliaanNya, Yang Maha Agung yang paling agung keagunganNya, Yang Maha Lemah lembut yang paling sempurna kelemahlembutanNya, Yang Maha Kaya yang paling sempurna kekayaanNya, Yang Maha Perkasa yang paling sempurna JabarutNya, Yang Maha Bijaksana yang paling sempurna kebijaksanaanNya; Dialah yang telah paling sempurna segala bentuk Kemuliaan dan Ketinggian, Dialah Allah Maha Suci Dia, ini semua adalah sifatNya, yang tidak layak sifat-sifat ini melainkan untuk-Nya.” Intaha.

Imam Al-Alusi di dalam Tafsir Ruhul-Ma’ani menyatakan, “Adapun perkataan (الصمد) berkata Ibnu Al-Anbaari, tidak ada perselisihan dalam kalangan ahli bahasa Arab bahawa ia bermaksud Ketua yang tidak ada lagi sesiapa di atasnya, yang mana tertumpu dan menuju kepadanya setiap orang dalam segala masalah hajat dan urusan mereka; berkata pula Az-Zajjaj, maksudnya seseorang yang terhenti kepadanya segala kemuliaan dan tertumpu kepadanya segala sesuatu.”

Imam Al-Alusi menukilkan lagi, “adapun daripada Abu Hurairah r.a., maknanya, Dia yang mana tidak memerlukan kepada sesiapa dan apapun, (sebaliknya) Dialah tempat berhajat kepada-Nya segala sesuatu; dan daripadab Ibnu Jubair, maknanya ialah Dia yang Maha Sempurna dalam segala sifat dan perbuatan-Nya.”Intaha.

Keyakinan sebeginilah yang perlu muktamad dalam hati kita. Hati kita perlu disinari sentiasa dengan suluhan makrifah ini. Hati kita perlu sentiasa terhubung dengan hakikat ini. Iman-yakin yang murni sebeginilah yang dituntut oleh Allah. Sebab itu dinamakan surah ini sebagai Al-Ikhlas. Ikhlas yang bermaksud “bersih sama sekali”, yang mana di dalam surah ini tidakn ada perkara lain yang disebutkan, baik perkara dunia mahupun perkara akhirat, yang ada hanya mensabitkan Allah dengan segala sifat kesempurnaan-Nya.

Perantaraan agar keyakinan ini terpasak teguh dalam hati ialah dua perkara, iaitu: Dakwah dan Doa. Dakwah kita perlu cakapkan lagi dan lagi, ajakkan lagi dan lagi, ceritakan lagi dan lagi, sebut-sebutkan lagi dan lagi, serukan lagi dan lagi hakikat ini kepada manusia lain; manakala doa pula ialah kita mohon daripada Allah seperti seorang peminta sedekah, dengan menangis-nangis kita merayu, agar Allah ‘sedekah’kan hakikat iman-yakin sebegini kepada kita.

Adakah kita bersedia melakukan dua perkara ini?
Blog Widget by LinkWithin