Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Monday, February 13, 2012

Ghairullah dan hati ini...

Al-Quran dengan jelas telah menyatakan bahawa setiap kaum telah dihantar nabi atau rasul kepada mereka. Berdasarkan sesetengah riwayat, jumlah para nabi ini mencecah seramai 124,000 orang. Inilah kasih sayang Allah kepada hambaNya. Setelah diberikan akal yang sempurna, ayat-ayat kejadian alam ini yang jelas serta panca indera yang sempurna; Allah SWT menyempurnakan nikmatnya ini dengan pengutusan para nabi dan rasul. Allah SWT menegaskan:

“Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu, maka Allah mengutuskan Nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman dengan balasan Syurga) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab Neraka); dan Allah menurunkan bersama Nabi-nabi itu Kitab-kitab Suci yang (mengandungi keterangan-keterangan yang) benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan dan (sebenarnya) tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka Kitab-kitab Suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka (yang derhaka itu), dengan izinNya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayatNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus (menurut undang-undang peraturanNya).” (Surah al-Baqarah 2: 213)

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut.” (Surah an-Nahl 16: 36)
“Sesungguhnya Kami mengutusmu dengan (agama) yang benar, sebagai pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar) dan tidak ada, sesuatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran.” (Surah Faatir 35: 24)

“Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang Rasul (yang diutuskan kepadanya); setelah datang Rasul masing-masing (menerangkan apa yang mesti diterangkan) maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya.” (Surah Yunus 10: 47)

Ayat-ayat al-Quran ini bagaikan sinar menteri pada siang hari, dengan jelas menegaskan hakikat ini. Nabi demi nabi, rasul demi rasul telah diutuskan kepada setiap kelompok manusia untuk memperkenalkan mereka kepada Allah, Rab yang telah menciptakan segala makhluk. Hanya Allah-lah Rab yang telah mencipta (al-Khaliq) segala makhluk. Selain daripada al-Khaliq, semuanya makhluk. Dan hanya kepada Tuhan Yang Wajib Wujud lagi Maha Esa ini, terletaknya kudrat dan iradat yang mutlak. Tidak ada satu apa pun boleh terjadi melainkan hanya dengan izin Allah. Manakala Allah boleh menjadikan segala sesuatu tanpa memerlukan izin sesiapa pun. Maka di hadapan kebesaran dan keagungan Allah ini, setiap manusia perlu kenal,sujud, patuh dan memperhambakan diri mereka.

Allah SWT berfirman:
“Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku, oleh itu beribadatlah kamu kepadaKu.” (Surah al-Anbiya^ 21: 25)

Seluruh para nabi dan rasul ini telah melakukan dan menjalankan satu usaha sahaja iaitu usaha untuk mengajak kaum masing-masing untuk beriman kepada Allah. Kandungan risalah yang dibawa oleh mereka adalah jelas dan padat:
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

“Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.”

Ungkapan ini telah diulang-ulang oleh al-Quran dengan dinisbahkan kepada ramai para rasul. Al-Quran telah mengungkapkan seruan ini sebanyak sembilan kali, antaranya:

“Lalu Kami mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka (dengan berfirman melalui Rasul itu): Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepadaNya?” (Surah al-Mu^minun 23: 32)

“Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu berkatalah dia: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari yang besar (hari kiamat)” (Surah al-A’raf 7: 59)

“Dan kepada kaum Aad, (Kami utuskan) saudara mereka: Nabi Hud. Dia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadaNya?” (Surah al-A’raf 7: 65)

“Dan kepada kaum Thamud (Kami utuskan) saudara mereka: Nabi Soleh. Dia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.” (Surah al-A’raf 7: 73)

“Dan kepada penduduk Madyan (Kami utuskan) saudara mereka Nabi Syuaib. Dia berkata: Wahai kaum sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhan kamu.” (Surah al-A’raf 7: 85)

Seruan ini nyata amat ringkas, tetapi tuntutan yang dibawa olehnya adalah amat besar. Sebesar seruan ringkas Rasulullah s.a.w. semasa menyampaikan dakwah baginda di pasar-pasar bangsa Arab.

Imam Ahmad telah merekodkan satu riwayat yang bersumber daripada Rabi’ah bin Abbad, dia berkata: Pernah dahulu aku melihat Rasulullah s.a.w. pada zaman jahiliyyah telah keluar di pasar Dzil Majaz seraya menyeru orang ramai:
أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
“Wahai manusia! Ucapkanlah : “Laa ilaaha illalLah” (Tiada tuhan melainkan Allah), kelak kamu akan berjaya.”

Seruan ini adalah seruan untuk mengosongkan hati secara total daripada apa sahaja selain Allah. “Apa sahaja selain Allah” ini disebut juga dengan istilah “ghairullah” ataupun “al-aghyar”. Hati kita dituntut untuk meletakkan hanya kebesaran Allah di dalam hati kita. Keyakinan kita hanya kepada Allah, kekuasaan Allah serta janji-janji Allah. Hanya dalam mentaati perintah Allah, ada kejayaan. Inilah seruan yang telah dibawa oleh semua para nabi dan rasul.

Inilah yang perlu terpasak teguh di dalam zihin setiap mukmin!

1 comment:

hisham said...

Salam, Alhamdulillah, penulisan yang sangat bagus. Jazakallah

Blog Widget by LinkWithin