Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Wednesday, November 5, 2008

Haji...

“Saf (barisan) di Masjid Nabawi mulai hampir dipenuhi jemaah setiap kali solat fardhu lima waktu, bas berduyun-duyun memasuki kota suci ini, dan hotel serta rumah penginapan di sekitarnya penuh - ini tandanya musim haji 1429 Hijrah sudah bermula.” Demikian mukadimah laporan berita agensi Bernama bertarikh 4 November 2008.

Ibadah haji merupakan antara ibadah yang mempunyai kaitan paling tua dengan kewujudan manusia dan kemunculan mereka sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Sejarah Baitullah itu sendiri menjadi bukti kepada fakta ini. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahawa Kaabah adalah binaan pertama yang dibina untuk manusia beribadah. Allah berfirman, “Sesungguhnya Rumah yang mula-mula dibina untuk manusia (beribadat kepada Tuhannya) ialah Baitullah yang di Mekah yang berkat dan (dijadikan) petunjuk hidayat bagi umat manusia.” (Surah Aali ‘Imran 3: 96)

Imam Ibnu Kathir semasa memberikan komentarnya kepada ayat ini ada menyatakan maksud ’rumah yang mula-mula dibina’ ialah rumah atau tempat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadah di dalamnya. Baitullah atau Kaabah telah terlebih dahulu dibina berbanding Masjidil Aqsa di Baitulmaqdis. Al-Baihaqi ada menukilkan satu riwayat di dalam kitab Dalaail An-Nubuwwah yang bersumber daripada Abdullah ibn ’Amr ibn Al-’Ash r.a. bahawa, ”Allah Taala telah mengutuskan Jibril a.s. kepada Adam dan Hawa dan memerintahkan kedua-duanya membina Kaabah, lalu Adam pun membinanya. Kemudian diperintahkan untuk bertawaf lalu dikatakan kepadanya, ”Engkau adalah manusia yang pertama dan ini adalah rumah yang pertama dibina untuk manusia (beribadah di dalamnya).”

Islam telah meletakkan ibadah Haji itu sebagai rukun kemuncak kepada Rukun Islam yang lima. Fardhu Haji merupakan satu ibadah yang melibatkan gabungan total fakulti kerohanian, fizikal, minda, emosi dan harta seseorang hamba. Ibadah ini melambangkan kehendak sebenar Allah ke atas hamba-hambaNya. Apabila Allah meletakkan kemampuan dan keseimbangan tuntutan kepada kesemua elemen tadi bagi seseorang yang menunaikan ibadah haji, ia juga secara langsung menggambarkan bahawa Allah mengingini agar setiap Muslim itu perlu menjadi seorang insan yang sempurna.

Insan yang sempurna dan mantap dari segi kerohaniannya, stabil emosinya, elok kekuatan jasad dan mindanya serta berkemampuan dari segi hartanya. Dengan kata lainnya, ibadah haji mendorong seseorang itu untuk berusaha pada tahap yang terbaik, untuk menjadi seorang yang bersifat ’whole-person’. Seorang Muslim itu seharusnya adalah seorang insan yang sentiasa berusaha untuk menjadi seorang ’insan kamil’.

Ibadah haji juga merupakan satu manifestasi kepada 'perasaan ummah' yang perlu ada dalam hati setiap mukmin. Tiada ikatan lain lagi selain ikatan iman. Mereka semua adalah satu umat. Umat yang mempunyai matlamat yang satu. Disatukan dengan maksud yang satu. Satu hati, satu fikir dan satu usaha. Hati mereka bergelora dengan satu kerisauan, iaitu: "Macamana saya dan seluruh umat manusia dapat keredhaan Allah, dapat selamat daripada tangkapan neraka dan dimasukkan dalam syurga!"


Oh Allah! Kau lebih mengerti rintihan hati ini....

No comments:

Blog Widget by LinkWithin