Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com


Sunday, November 1, 2009

Satu yang pernah dicatatkan dulu...

Tanpa ragu, Islam mengajarkan bahawa manusia ialah KHALIFAH Allah di atas muka bumi ini. Satu darjat yang amat memeranjatkan para malaikat semasa asal penciptaan manusia. Manusia bukanlah makhluk pertama yang dicipta oleh Allah. Pernah satu masa dahulu, manusia tidak wujud malah tidak pernah disebut dan diperkatakan pun oleh kalangan makhluk berakal yang ada. Segalanya hanya wujud di dalam keazalian ilmu Allah yang Maha Qadim. Sehingga tibalah saat Allah menyatakan IradahNya, lalu menciptakan makhluk manusia dengan status tetapnya sebagai 'khalifatullah' di atas planet bumi ini; sebuah planet yang begitu kecil, yang berada pula di dalam sebuah galaksi yang kecil. Terawang-rawang dalam sebuah samudera kosmik yang dipenuhi dengan pelbagai misteri, lambang keagungan kerajaan Tuhan Yang Maha Besar.

Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan AI-Buti, telah menerangkan tentang makna 'khalifah' ini, katanya: "Iradah Allah s.w.t. telah menjadikan alam semesta ini dengan segala maujud yang terkandung di dalamnya, dan segala jenis dan spesiesnya. Maka dengan hikmat-Nya yang sempurna, Allah s.w.t. telah memilih jenis manusia di antara pelbagai jenis yang wujud di alam semesta ini dan melantiknya sebagai ketua dan penghulunya. Manakala segala jenis maujud yang lainnya telah dijadikan oleh Allah s.w.t. untuk kegunaan manusia dan ditugas kan untuk berkhidmat kepada mereka sebagai khadam yang setia. Seterusnya diserahkan kepada mereka usaha membangunkan dan menguruskan pentadbirannya. Itulah yang dimaksudkan dengan 'khalifah' dalam firman Allah s.w.t.:

[Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.]
(AI-Baqarah 2:30)dan juga yang dimaksudkan dengan 'isti'mar' dalam firman-Nya:

[Dia telah mencipta kamu daripada bumi(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.]
(Hud 11:61)

Melanjutkan perbicaraannya tentang kekhalifahan manusia ini, beliau memperkatakan pula tentang konsep 'amanah' yang ditanggung oleh manusia. Katanya:" Makhluk yang bernama manusia ini telah disediakan dan dibekali Allah Tuhan Yang Pencipta, dengan sifat dan kebolehan yang sudah semestinya perlu ada, untuk menyempurnakan daya kemampuannya bagi menguruskan dan mentadbir alam dunia ini, dan membangunkan serta memanfaatkan ia dengan sebaik-baiknya. Lalu dikurniakan daya akal dan daya lain yang berupa cabang daripadanya, seperti daya ilmu dan kefahaman, daya menganalisis segala sesuatu secara mendalam dan terperinci untuk menggali rahsia dan hakikat di sebaliknya.Disediakan juga naluri keakuan (ananiyyah) dan naluri-naluri lain yang tercabang daripadanya, seperti kecenderungan untuk memiliki dan menguasai sesuatu. Disediakan juga daya kekuatan dan kebolehan mengurus dan mentadbir, juga daya-daya lain yang tercabang daripadanya seperti kecenderungan untuk berkuasa, mencapai kebesaran dan kedudukan atau kemahsyuran. Seterusnya, manusia dibekali sejumlah sentimen yang dikira sebagai pelengkap dan penyempurna kepada semua naluri dan sifat-sifat tersebut serta fungsinya, seperti rasa kasih dan cinta, rasa benci, rasa marah dan seumpamanya. Anda lebih mengetahui bahawa manusia tidak mampu menundukkan setiap sesuatu di alam ini atau menguasai satu pun daripada urusan dan keperluan hidupnya melainkan setelah sifat-sifat, naluri-naluri dan bakat-bakat kebolehan tersebut diberi oleh Allah S.W.T.

Maka terpulang kepada manusialah untuk menentukan sejauhmana mereka mahu mendalami kebolehan dan keupayaan tersebut, dan kemanakah akan mereka gunakan alat-alat tersebut. Kata AI-Buti lagi: "Oleh kerana itu, Allah s.w.t. menitipkan alat itu kepada manusia sebagai amanah yang menggambarkan betapa penting dan besar kedudukannya kepada kehidupan manusia dan tamadunnya.

[Sesungguhnya telah Kami kemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-ganang; maka semuanya enggan memikul amanah itu dan mereka khuatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahil.]
(AI-Ahzab 33:72)

Sesuai juga dengan darjatnya sebagai 'khalifah Allah', Allah juga telah menciptakan manusia ini dalam sebaik-baik 'TAQWIM'. Apakah yang dimaksudkan dengan 'taqwim' ini? Imam AI-Qurtubi menyatakan di dalam tafsirnya mengenai ayat 4 Surah At- Tin ini,'.' katanya:". ..Ibnu 'Arabi berkata:[Tidaklah ada bagi Allah Taala satu ciptaan yang lebih elok/baik daripada manusia. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bersifat hidup. mengetahui, berkemampuan, berkeinginan, berkata-kata, mendengar, melihat, mentadbir dan menghakimi. Ini semua adalah sifat-sifat Tuhan Yang Maha Suci, dan daripada inilah, setengah-setengah ulamak mengiktibarkan dan menghasilkan satu ungkapan, bahawa: (Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam atas rupabentukNya) iaitu menyerupai bentuk sifat-sifatNya sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas. Dalam satu riwayat yang lain, dinyatakan sebagai: (...atas rupabentuk Ar-Rahmaan). Macamana pula Tuhan Yang Maha Rahmaan mempunyai rupabentuk syakhsiah fizikal begini? Jadi, ia mestilah difahami sebagai sesuatu yang merujuk kepada sesuatu yang ma'aani (abstrak)". Imam AI-Qurtubi seterusnya membawakan satu ungkapan ahli-ahli falsafah sebagai menutup perbincangannya mengenai ayat ini: "Sesungguhnya, manusia itu ialah sebuah alam yang kecil (mikrokosmik), kerana setiap apa yang ada pada sekalian makhluk (makrokosmik) dihimpunkan padanya!"

Bagi melengkapkan lagi nikmat 'taqwim' tadi, Allah telah berikan pula kepada manusia kekuatan untuk men'TASKHIR'kan segala makhluk lainnya, untuk berkhidmat kepada manusia. 'Taskhir' di sini maksudnya, dipermudahkan untuk manusia bagi mengambil manfaat daripada lain-Iain ciptaan Tuhan baik yang di langit mahupun yang di bumi. Kekuatan seperti cahaya, bunyi, warna, aroma, frekuensi, udara, air, tanah, api, logam dan 'chemical', juga telah di'taskhir'kan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Selayaknya dengan status mereka sebagai 'khalifah Allah'.

Seterusnya manusia dengan segala kelengkapan yang telah disiapkan oleh Allah itut diminta untuk menggunakan akal mereka untuk meneliti, berfikir dan bertadabbur tentang segala ciptaan Allah ini. Menggunakan akal untuk meneliti, berfikir dan bertadabbur ini adalah kuncinya ilmu. Antara subjek yang diminta untuk manusia memikirkannya ialah 'berkenaan diri mereka sendiri'. Penciptaan manusia adalah begitu unik dan penuh misteri. Dan subjek manusia ini telah menarik minat manusia itu sendiri untuk meneliti dan mengkajinya.

Sejauhmana kita telah mengenali betapa hamba dan makhluknya kita ini?

No comments:

Blog Widget by LinkWithin