Pages

HAYYA 'ALAS-SOLAH!

KoWahida2u.Com

Saturday, February 27, 2010

Kurenungi ingatan Maulidur-Rasul s.a.w. kali ini...

Sekali lagi, kedatangan bulan Rabi’ul Awwal 1431H telah menyemarakkan umat Islam untuk meraikan peristiwa kelahiran Rasulullah s.a.w. Mereka yang selama ini tidak begitu teringatkan Rasulullah s.a.w. tiba-tiba bagai dikejutkan dari tidur, turut berselawat dan mendengar ceramah sempena Maulidur-Rasul. Ada yang berselawat kerana semua orang berselawat, ada yang berselawat dengan penuh kegembiraan, ada yang berselawat dengan penuh rasa terhutang budi dan ada yang berselawat dengan penuh rindu.

Sempena sambutan Maulidur-Rasul s.a.w. kali ini, saya ingin membawakan apa yang telah dinukilkan oleh Imam al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad beliau, di dalam bab ke-280: Selawat ke atas baginda Nabi s.a.w. (Al-Adab Al-Mufrad - Al-Jaami’ lil-Aadaab an-Nabawiyyah, takliif lil-Imam al-Haafiz Muhammad bin Isma’il al-Bukhari (wafat 256H), ditahqiqkan oleh asy-Syaikh Muhammad Ilyas al-Baarahbankawiy, Maktabah al-‘Ilmi, Delhi al-Jadid, 1423H/2003M)

Imam al-Bukhari menukilkan:

Yahya bin Sulaiman telah membicarakan kepada kami, katanya: Telah berbicara kepada ku Ibnu Wahb, katanya: telah mengkhabarkan kepada ku Amru bin al-Harith, daripada Darraaj; bahawasanya Abal-Haitham telah membicarakan kepadanya, daripada Abu Sa’id al-Khudriy r.a., daripada baginda Nabi s.a.w., baginda bersabda: “Mana-mana lelaki muslim yang tidak ada kemampuan di sisinya apa-apa sedekah, maka hendaklah dia mengucapkan di dalam doanya:


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ واَلمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ
Ya Allah, selawatkanlah ke atas Muhammad, hamba-Mu dan juga Rasul-Mu, selawatkanlah juga ke atas mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, maka sesungguhnya bagi orang itu suatu zakat.”

(Dikeluarkannya oleh Ibnu Hibban di dalam Sahihnya, oleh al-Hakim di dalam Mustadraknya; kedua-dua imam ini telah mensahihkan riwayat ini. As-Sayuti merupakan imam ketiga yang mensahihkan hadith ini. Imam al-Munawi di dalam At-Taisirnya menyatakan sanadnya adalah Hasan)

Muhammad bin al-‘Alaak telah membicarakan kepada kami, katanya: telah mebicarakan kepada kami ishaq bin Sulaiman, daripada Sa’id bin Abdir-Rahmaan – seorang maula Sa’id bin al-‘Aash, katanya: telah membicarakan kepada kami Hanzalah bin ‘Aliy, daripada Abu Hurairah r.a., daripada baginda Nabi s.a.w., baginda bersabda: “ Sesiapa yang mengucapkan:


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمًّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

“Ya Allah selawatkan ke atas Muhammad dan juga ahli keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah selawatkan ke atas Ibrahim dan juga ahli keluarga Ibrahim; berkatilah ke atas Muhammad dan juga keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati ke atas Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim; rahmatilah ke atas Muhammad dan ahli keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim”; aku akan mempersaksikan baginya di hari kiamat nanti dengan satu Penyaksian dan aku akan memberikan syafaat kepadanya.”

(Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir at-Tobari di dalam Tahzibnya, sebagaimana dinyatakan di dalam Fathul-Baarik. Di antara sanadnya terdapat Sa’id bin Abdir-Rahmaan, Ibnu Hibban menyebutkannya di kalangan perawinya yang thiqah)

Abu Nu’aim telah membicarakan kepada kami, katanya: telah membicarakan kepada kami Salamah bin Wardaan, katanya: aku telah dengar Anas dan Malik bin Aus bin al-Hadathaan, bahawasanya baginda Nabi s.a.w.telah keluar untuk qadak hajat dan tidak ada sesiapa pun yang mengiringi baginda, maka keluarlah ‘Umar lalu mengikuti baginda sambil membawa satu bekas tembikar atau satu bejana untuk bersuci, lalu dia mendapati baginda sedang sujud berdekatan dengan satu sumber air, maka dia menjauhkan diri sedikit dan duduk di belakang baginda, hinggalah baginda Nabi s.a.w. mengangkat kepala baginda, lalu bersabda: Baguslah engkau wahai ‘Umar, apabila kau mendapatiku lalu engkau menjauh sedikit daripada ku, sesungguhnya Jibrail telah datang kepada ku, lalu dia berkata: “Sesiapa yang berselawat sekali ke atas engkau maka Allah akan berselawat ke atasnya sepuluh kali, dan diangkatkan baginya sepuluh darjat.”

(Hadith bertaraf Hasan yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Ya’laa dan As-Sakhaawiy di dalam Al-Qaul Al-Badii’)

Abu Nu’aim telah membicarakan kepada kami, katanya: telah membicarakan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq, daripada Buraid ibn Abi Maryam: Aku mendengar daripada Anas bin Malik, daripada baginda Nabi s.a.w., baginda bersabda: “Sesiapa yang berselawat ke atas sekali, Allah berselawat ke atasnya sepuluh kali, dan mengugurkan daripadanya sepuluh kesalahan.”

(Hadith bertaraf Sahih yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Nu’aim) Intaha.

Membaca hadith-hadith ini mebuat saya termenung, berapa kali sangat diri ini berselawat kepada Rasulullah s.a.w. dalam kehidupan seharian. Cuba kita tanyakan diri kita, biar lubuk hati kita yang paling dalam memberikan jawapannya, pernahkan kita berselawat kepada baginda, dengan hati yang penuh rasa terhutang budi kepada baginda? Dengan hati yang tehubung dengan segala limpah budi baginda, pengorbanan baginda, kasih sayang baginda, tangis sendu baginda, lapar dahaga baginda, esak rintih baginda, fikir risau baginda dan hubungan hati baginda dengan umat ini? Sejauhmana hati kita terhubung dengan semua ini tatkala kita berselawat kepada baginda?

Ya Allah… ampunkanlah kami!


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمًّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

2 comments:

zarzh said...

-Allahhumma Solli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad-

ziarah76 said...

--Allahhumma Solli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad-

Blog Widget by LinkWithin